Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel30 april 2021

Europese Commissie selecteert 9 EUROPA DIRECT centra in België om de burgers op lokaal niveau beter te betrekken

Map of Europe Directs in Belgium
De Europa Direct centra zullen het grote publiek een op de plaatselijke behoeften afgestemde voorlichtings- en communicatiedienst over de Europese Unie (EU) bieden.

Vanaf 1 mei 2021 tot 31 december 2025 zullen 9 centra, verspreid over heel België, de Europese Unie actief dichter bij de Belgische burgers brengen. Dat zijn:

 • EUROPA DIRECT Provincie Antwerpen, in Antwerpen
 • EUROPE DIRECT Brussels, in Brussel
 • EUROPE DIRECT Hainaut, in Bergen
 • EUROPE DIRECT Province de Liège, in Luik
 • EUROPE DIRECT Luxembourg belge, in Rossignol
 • EUROPA DIRECT Oost-Vlaanderen, in Gent
 • EUROPE DIRECT Ostbelgien, in Eupen
 • EUROPA DIRECT Vlaams-Brabant, in Leuven
 • EUROPA DIRECT West-Vlaanderen, in Brugge

Stefaan De Rynck, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België: "Meer dan informatiecentra zijn de Belgische Europa Direct echte partners voor de Europese Commissie. Wij verheugen ons dan ook op de samenwerking met hen. Samen zullen we belichten wat de Europese Unie ons dag aan dag biedt, en zullen wij luisteren naar de burgers en wat ze aan het hart gaat. Want Europa is de zaak is van iedereen."

De Europa Direct centra zullen het grote publiek een op de plaatselijke behoeften afgestemde voorlichtings- en communicatiedienst over de Europese Unie (EU) bieden. Hun missie:

 • Maatschappelijke interactie en dialoog over de EU en haar beleidsprioriteiten, zoals de Europese Green Deal of het Herstelplan voor Europa, faciliteren, door middel van evenementen of activiteiten, online of offline;
 • Regelmatige contacten leggen en onderhouden met plaatselijke media en andere informatiekanalen, en hen informatie over EU-beleid en -prioriteiten verschaffen;
 • De Commissie helpen bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken over de EU en haar beleid;
 • Actief Europees burgerschap op scholen stimuleren;
 • De coördinatie bevorderen tussen EU-netwerken ten dienste van burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen, en andere belanghebbenden, in de verschillende Belgische regio’s.

Context

De Europese Commissie organiseerde voor de selectie van Europa Direct centra een oproep tot het indienen van voorstellen. In België komen de geselecteerde centra elk in aanmerking voor een jaarlijkse toelage van de Europese Commissie, die 38.000 euro bedraagt. De activiteiten van Europa Direct gaan van start op 1 mei 2021. Hierdoor zal de toelage voor 2021 25,333 euro bedragen, ter ondersteuning van 8 maanden van activiteit in plaats van de gebruikelijke 12 maanden. Daarnaast zal er dit jaar een extra bedrag van 4.000 euro worden uitgetrokken voor de organisatie van inhuldigingsactiviteiten.

De meeste Europa Direct in België hebben een link met het provinciale bestuursniveau, met uitzondering van het centrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat van diens communicatieagentschap voor toerisme en cultuur afhangt, en dat in Ostbelgien, dat van de Duitstalige gemeenschapsregering afhangt. Naast met de Europese Commissie, werken ze ook samen met het Bureau van het Europees Parlement in België,, en met de FOD Buitenlandse Zaken.

De 9 Belgische Europa Direct centra maken deel uit van het Europese netwerk van Europa Direct centra, dat 424 centra in de hele Europese Unie telt.

Links

Bijzonderheden

Datum publicatie
30 april 2021