Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel18 december 2020Leestijd: 1 min

Nieuwe EU-cyberbeveiligingsstrategie en nieuwe regels om fysieke en digitale kritieke entiteiten weerbaarder te maken

Cybersecurity
Cyberbeveiliging is een van de topprioriteiten van de Commissie en een hoeksteen van een digitaal en geconnecteerd Europa.

De nieuwe EU-cyberbeveiligingsstrategie, gepresenteerd door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, zal de collectieve weerstand van Europa tegen cyberdreigingen versterken. Daarnaast zal de strategie ertoe bijdragen dat alle burgers en bedrijven ten volle van betrouwbare diensten en digitale instrumenten kunnen genieten. Europeanen moeten geconnecteerde apparaten, het elektriciteitsnet, banken, vliegtuigen, overheidsdiensten en ziekenhuizen kunnen gebruiken in de wetenschap dat zij tegen cyberdreigingen worden beschermd.

Cyberbeveiliging is een van de topprioriteiten van de Commissie en een hoeksteen van een digitaal en geconnecteerd Europa. De toename van het aantal cyberaanvallen tijdens de coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk de bescherming is van ziekenhuizen, onderzoekscentra en andere infrastructuur. Er zijn krachtige maatregelen nodig om de economie en de samenleving van de EU toekomstbestendig te maken.

De nieuwe cyberbeveiligingsstrategie bevat concrete voorstellen voor wetgeving, investeringen en beleid van de EU op drie gebieden:

  1. Weerbaarheid, technologische soevereiniteit en leiderschap

De Commissie stelt voor de regelgeving inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen te hervormen, zodat de cyberweerbaarheid van kritieke publieke en private sectoren wordt versterkt. Ziekenhuizen, energienetwerken, spoorwegen, datacentra, overheidsdiensten, onderzoekslaboratoria, productiecentra van kritieke medische apparatuur en geneesmiddelen en andere kritieke infrastructuur en diensten moeten ondoordringbaar blijven voor steeds sneller veranderende en complexere dreigingen.

  1. Opbouw van operationele capaciteit om te voorkomen, te ontmoedigen en te reageren

De Commissie werkt met de lidstaten aan een nieuwe gezamenlijke cybereenheid, om de samenwerking te versterken tussen de EU-organen en de autoriteiten van de lidstaten die cyberaanvallen moeten voorkomen en ontmoedigen en daarop moeten reageren.

  1. Intensiever samenwerken voor een mondiale en open cyberspace

De EU zal intensiever samenwerken met internationale partners om de op regels gebaseerde wereldorde te versterken, de internationale veiligheid en stabiliteit in cyberspace te bevorderen en de mensenrechten en fundamentele vrijheden online te beschermen.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 december 2020