Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel21 december 2022Vertegenwoordiging in België

EU-cohesiebeleid: Bijna 183 miljoen euro voor een rechtvaardige klimaattransitie in België

Deze EU-financiering zal Wallonië ondersteunen om van fossiele brandstoffen af te stappen en de zware industrie koolstofvrij te maken.

Hydrogen strategy - The hydrogen fueling station of the Don Quichote project

Doornik, Bergen en Charleroi krijgen steun uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) om over te stappen op de productie van schone energie, namelijk door fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare waterstof en biomethaan. De Commissie heeft het Territoriale Plan voor een rechtvaardige transitie (TJTP) goedgekeurd.

In totaal zullen de drie stedelijke gebieden 182,6 miljoen EUR ontvangen. Daarvan zal onder meer 40 miljoen euro worden besteed aan hernieuwbare energie en ongeveer 68 miljoen euro aan maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Verder zal het Fonds ook de decarbonisatie van de regionale industrie ondersteunen, met subsidies voor investeringen in economische omschakeling en de aankoop van performante technologie. Ook de reiniging van voormalige industrieterreinen wordt ondersteund. Tenslotte zal uit het Fonds ongeveer 14 miljoen euro worden uitgetrokken voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Het TJTP maakt ook financiering mogelijk in het kader van het InvestEU-fonds en de leningfaciliteit voor een rechtvaardige transitie in de overheidssector (een nieuw instrument dat subsidies van de Commissie combineert met leningen van de Europese Investeringsbank voor overgangsregio’s). Het TJTP maakt deel uit van een bredere partnerschapsovereenkomst met België, die in december 2022 goedgekeurd, goed voor bijna 3 miljard aan Europese steun voor België.

Bijzonderheden

Datum publicatie
21 december 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België