Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel5 november 2020

Economische najaarsprognoses 2020: de economische groei in België zal dit jaar zwaar worden getroffen door de COVID-19-pandemie

Coronavirus - Delivery of medical equipment in India
Te midden van de aanhoudende onzekerheid en de stijgende werkloosheid zal het bruto binnenlands product (bbp) naar verwachting pas in 2021 en 2022 geleidelijk weer aantrekken, waarbij de internationale handel naar verwachting de groei zal verminderen.

De coronapandemie is een zeer grote schok voor de wereldeconomie en de EU-economie, met zeer zware sociale en economische gevolgen. De economische bedrijvigheid in Europa kreeg in de eerste helft van het jaar een ernstige schok te verduren en herstelde zich sterk in het derde kwartaal toen de inperkingsmaatregelen geleidelijk werden opgeheven. De heropleving van de pandemie in de afgelopen weken leidt echter tot verstoringen doordat de nationale autoriteiten nieuwe volksgezondheidsmaatregelen moeten nemen om het virus in te dammen. Door de epidemiologische situatie worden de groeiprojecties voor de prognoseperiode gekenmerkt door een uitermate grote onzekerheid en risico's.

Volgens de economische najaarsprognoses 2020 zal de economie van de eurozone in 2020 met 7,8 % krimpen en vervolgens groeien met 4,2 % in 2021 en 3 % in 2022. Volgens de prognoses zal de EU-economie in 2020 met 7,4 % krimpen en vervolgens herstellen met een groei van 4,1 % in 2021 en 3 % in 2022. Ten opzichte van de economische zomerprognoses 2020 liggen de groeiprojecties voor zowel de eurozone als de EU iets hoger voor 2020 en lager voor 2021. Zowel in de eurozone als in de EU zal de output naar verwachting niet vóór 2022 herstellen tot het niveau van vóór de pandemie.

De economische impact van de pandemie loopt sterk uiteen in de EU en hetzelfde geldt voor de vooruitzichten op herstel. Een en ander hangt af van de verspreiding van het virus, de strengheid van de volksgezondheidsmaatregelen die worden genomen om het virus in te dammen, de sectorale samenstelling van de nationale economieën en de kracht van de nationale beleidsmaatregelen.

De economische groei in België zal dit jaar zwaar worden getroffen door de COVID-19-pandemie, daar de binnenlandse vraag te lijden heeft onder lockdownmaatregelen, verstoringen van de logistieke keten en een grote daling in het vertrouwen. Te midden van de aanhoudende onzekerheid en de stijgende werkloosheid zal het bruto binnenlands product (bbp) naar verwachting pas in 2021 en 2022 geleidelijk weer aantrekken, waarbij de internationale handel naar verwachting de groei zal verminderen. Volgens de prognoses zal de inflatie in 2020 sterk afnemen en daarna in lichte mate stijgen. Het overheidstekort zal naar verwachting aanzienlijk verslechteren, wat zal leiden tot een sterke stijging van de overheidsschuld.

Economische najaarsprognoses 2020 voor België

economic_forecast_autumn_2020.jpg
© EU

 

Meer info

Persbericht

Volledig document: Economische najaarsprognoses 2020

Bijzonderheden

Datum publicatie
5 november 2020