Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel17 februari 2021

LIFE-programma: EU investeert in groot Belgisch milieuproject

Plastic export control in a container port
De Europese Commissie heeft vandaag een investering van 121 miljoen euro aangekondigd voor nieuwe geïntegreerde projecten in het kader van het LIFE-programma voor milieu en klimaatactie.

Deze financiële middelen – die 20 % meer bedragen dan vorig jaar – zullen het groene herstel bevorderen en ertoe bijdragen dat 11 lidstaten, waaronder België, hun groene streefcijfers halen.

Sinds 1992, is het LIFE-programma  het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. De begroting voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 3,4 miljard euro (in lopende prijzen). Het politiek akkoord over de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 voorziet in 5,4 miljard euro (in lopende prijzen) voor het LIFE-programma, een stijging van bijna 60 %.

Geïntegreerde LIFE-projecten zijn in het leven geroepen om de autoriteiten in de EU-lidstaten in staat te stellen de milieu- en klimaatwetgeving zo volledig mogelijk uit te voeren. Geïntegreerde projecten verschaffen financiële middelen voor plannen, programma's en strategieën die op regionaal, multiregionaal of nationaal niveau zijn ontwikkeld. Ze helpen de lidstaten belangrijke EU-wetgeving op zes gebieden na te leven: natuur, water, lucht, afval, mitigatie van de klimaatverandering en aanpassing aan de klimaatverandering.

Uniek aan geïntegreerde projecten is dat ze de lidstaten de mogelijkheid bieden van andere EU-financiering gebruik te maken (bijvoorbeeld structurele, regionale, landbouw- en onderzoeksfondsen), evenals van nationale financiering en investeringen door de privésector.

Het Belgische geïntegreerde project betreft afvalbeheer: Ter ondersteuning van het EU-actieplan voor de circulaire economie zal in het kader van een Belgisch project minder kunststofafval worden geproduceerd dankzij meer duurzaamheid: van een langere levensduur van producten tot preventie, hergebruik en recyclage van afval.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
17 februari 2021