Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel20 mei 2020Leestijd: 3 min

Europa veerkrachtiger maken: een einde maken aan het biodiversiteitsverlies en een gezond en duurzaam voedselsysteem creëren

Urban, participative and eco-friendly agriculture
De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen om gezamenlijk naar een concurrerend duurzame toekomst toe te werken.

Vandaag heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vastgesteld om de natuur terug in ons leven te brengen, alsook een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen om gezamenlijk naar een concurrerend duurzame toekomst toe te werken.

In overeenstemming met de Europese Green Deal bevatten zij voorstellen voor ambitieuze maatregelen en verbintenissen van de EU om een einde te maken aan het biodiversiteitsverlies in Europa en de rest van de wereld en om onze voedselsystemen om te vormen tot de wereldwijde standaard voor concurrerende duurzaamheid, de bescherming van de gezondheid van mens en planeet alsook van de bestaansmiddelen van alle actoren in de voedselwaardeketen. De COVID-19-crisis heeft aangetoond hoe kwetsbaar het toenemende verlies aan biodiversiteit ons maakt en hoe belangrijk een goed functionerend voedselsysteem is voor onze samenleving. De burger staat centraal in beide strategieën, die verbintenissen bevatten om het land en de zee beter te beschermen, beschadigde ecosystemen te herstellen en van de EU een internationale leider te maken inzake de bescherming van de biodiversiteit en het uitbouwen van een duurzame voedselvoorzieningsketen.

Met de nieuwe biodiversiteitsstrategie worden de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aangepakt, zoals het niet-duurzame gebruik van het land en de zee, de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, verontreiniging, en invasieve uitheemse soorten. De strategie is midden in de COVID-19-pandemie vastgesteld en vormt een belangrijk onderdeel van het EU-herstelplan, omdat ze van cruciaal belang is om toekomstige uitbraken te voorkomen en er veerkracht tegen te ontwikkelen alsook om onmiddellijk zakelijke en investeringskansen te bieden om het herstel van de economie van de EU te bevorderen. Zij beoogt eveneens de integratie van biodiversiteitsoverwegingen in de algemene EU-strategie voor economische groei. In de strategie wordt onder andere voorgesteld om bindende streefdoelen vast te stellen voor het herstellen van aangetaste ecosystemen en rivieren, het verbeteren van de gezondheid van beschermde habitats en soorten in de EU, het terugbrengen van bestuivers naar landbouwgrond, het verminderen van verontreiniging, het vergroenen van onze steden, het verbeteren van de biologische landbouw en ander biodiversiteitsvriendelijke landbouwpraktijken, en het verbeteren van de gezondheid van de Europese bossen.

De maatregelen op het gebied van natuurbescherming, duurzaam gebruik, en herstel zullen economische voordelen voor lokale gemeenschappen opleveren doordat ze duurzame banen en groei zullen creëren. Jaarlijks zal 20 miljard EUR aan financiering voor de biodiversiteit worden vrijgemaakt via verschillende bronnen, waaronder EU-fondsen en nationale en particuliere middelen.

De “van boer tot bord”-strategie zal de transitie mogelijk maken naar een duurzaam voedselsysteem in de EU dat de voedselzekerheid en de toegang tot gezonde voeding verkregen van een gezonde planeet waarborgt. Dankzij de strategie zal de milieu- en klimaatvoetafdruk van het voedselsysteem in de EU kleiner worden en zal de veerkracht ervan groter worden, waardoor de gezondheid van de burgers wordt beschermd en de bestaanszekerheid van economische actoren wordt gewaarborgd.

Als centrale onderdelen van de Europese Green Deal zullen de twee strategieën ook aan het economisch herstel bijdragen. In de context van het coronavirus hebben zij tot doel de veerkracht van onze samenlevingen te vergroten om toekomstige pandemieën en bedreigingen zoals klimaateffecten, bosbranden, voedselonzekerheid of ziekte-uitbraken te weerstaan, onder andere door duurzamere praktijken voor de landbouw, de visserij en de aquacultuur te bevorderen en door wilde dieren en planten te beschermen en de illegale handel daarin aan te pakken.

De strategieën omvatten ook belangrijke internationale aspecten. De biodiversiteitsstrategie toont nogmaals aan dat de EU vastbesloten is een leidersrol op te nemen bij de aanpak van de wereldwijde biodiversiteitscrisis. De Commissie wil alle instrumenten op het gebied van extern optreden en internationale partnerschappen inzetten om tijdens de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit in 2021 een ambitieus nieuw mondiaal biodiversiteitskader van de VN te helpen ontwikkelen. Eén van de doelen van de “van boer tot bord”-strategie is om een wereldwijde transitie naar duurzame voedselsystemen te bevorderen in nauwe samenwerking met internationale partners.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
20 mei 2020