Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel29 juni 2022Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 2 min

Duurzaam, veilig en efficiënt vervoer: 6 Belgische projecten geselecteerd voor aanzienlijke EU-financiering

De EU investeert 5,4 miljard euro in vervoersinfrastructuur. Zes Belgische projecten behoren tot de 135 die zijn geselecteerd voor EU-subsidies in het kader van de Connecting Europe Facility.

Railroad construction
shutterstock

De Connecting Europe Facility is het financieringsinstrument van de EU voor strategische investeringen in vervoersinfrastructuur.  De financiering ondersteunt projecten, in het bijzonder maar niet uitsluitend van grensoverschrijdende aard, langs het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T).

Deze investeringen zijn erop gericht ontbrekende infrastructuurverbindingen in heel Europa te verbeteren, het vervoer duurzamer en efficiënter te maken, de veiligheid en interoperabiliteit te vergroten en banen te scheppen. Dit alles is nog belangrijker geworden in de context van economisch herstel in Europa en de huidige geopolitieke situatie: we hebben behoefte aan een duurzaam, naadloos en goed op elkaar aangesloten infrastructuurnetwerk.

Verdere investeringen in de invoering van het European Rail Traffic Management System zullen het spoor slimmer, meer compatibel met elkaar en veiliger maken. De projecten behelzen ook het creëren van veilige en beveiligde parkeerfaciliteiten voor vrachtwagens, de modernisering van de basisinfrastructuur van havens, met inbegrip van elektriciteitsvoorziening aan land om de emissies van schepen op hun ligplaats te verminderen, de verbetering van grensoverschrijdende binnenwaterverbindingen en een reeks proefdemonstraties van het digitale Europese luchtruim voor groene luchtvaart en stedelijke luchtmobiliteit.

Zes Belgische projecten

Van de 5,4 miljard euro die de EU in vervoersinfrastructuur investeert, gaat meer dan 119 miljoen euro naar 6 Belgische projecten op het gebied van spoorvervoer, binnenvaart en zeevervoer.

- Dankzij de Europese financiële steun voor 2 projecten die door De Vlaamse waterweg NV worden gecoördineerd, zal zij zich kunnen concentreren op de digitalisering van het kernnetwerk van waterwegen in Vlaanderen, Brussel, België op de TEN-T-corridors Noordzee, Oostzee en Noord-Middellandse Zee; de uitbreiding van een overgangscentrale voor afstandsbediening (RCC), de installatie en aansluiting van technische systemen in bestaande overgangs-RCC's en de uitvoering van lopende en geplande automatiseringsprojecten, in België en meer bepaald op de Vlaamse binnenwateren en de bijbehorende mobiele infrastructuur;

- De Europese financiële steun aan 2 projecten die door INFRABEL NV worden gecoördineerd, zal deze onderneming in staat stellen automatisering op de grond in te voeren op verschillende spoorassen van het kernnetwerk in België, door de invoering van het European Rail Traffic Management system;  daarnaast is er ook de opheffing van verschillende overwegen op drie spoorlijnen van het totale netwerk in België (baanvak Angleur - Marloie, baanvak Namen - Luik - Guillemins en baanvak Antwerpen - Hamont).

- De Europese financiële steun aan het door de NMBS gecoördineerde project zal haar in staat stellen bepaalde elektrische motoren te moderniseren en zo de veiligheid en het grensoverschrijdend vervoer te bevorderen.

- De Europese financiële steun voor het project dat wordt gecoördineerd door het Agentschap voor Maritieme Zaken en Kustdiensten zal bijdragen tot de modernisering van het kanaal Gent-Terneuzen.

Achtergrond

Deze subsidies vertegenwoordigen het leeuwendeel van de financiering in het kader van de Connecting Europe Facility voor de oproepen tot het indienen van voorstellen van september 2021 en volgen op de investeringen in projecten voor militaire mobiliteit en alternatieve brandstoffen in april 2022.

Meer info

Persbericht: Vervoersinfrastructuur: EU investeert 5,4 miljard euro ter ondersteuning van sleutelprojecten op het hele continent

Lijst van geselecteerde projecten

De Connecting Europe Facility

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
29 juni 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België