Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel24 februari 2022Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 3 min

36 Belgen stellen hun aanbevelingen voor de Toekomst van Europa in Brussel voor

Op 19 februari maakten 36 Belgische burgers hun ideeën voor een beter Europa over aan EU- en Belgische beleidsmakers. Ze zetten daarmee de kroon op het werk na 12 evenementen in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa in heel België.

COFE closing event

Op 19 februari 2022 sprokkelden 36 Belgen hun ideeën over de Toekomst van Europa samen in het Karel De Grote-gebouw van de Europese Commissie. Ze deden dat na een tournee van de Conferentie over de Toekomst van Europa door de drie gewesten en gemeenschappen van België, waar er in totaal 12 verschillende evenementen plaatsvonden die het pad bereidden naar de ontmoeting van de 36 in Brussel.

De 12 evenementen die doorheen het land plaatsvonden vanaf oktober 2021 tot en met februari 2022 genereerden tientallen ideeën, waarvan burgers er een 35-tal voorstelden bij aanvang van de interactieve denkrondes tussen de burgers onderling op 19 februari.

COFE closing event

De burgers clusterden vervolgens hun ideeën per thema en verfijnden die verder tijdens deliberaties aan tafels, waar er ook een aantal VIP-gasten aanschoven die een rol spelen in de Conferentie over de Toekomst van Europa, zoals een aantal Belgische leden van Europese burgerpanels (Dorien Nijs, Annemie De Clerck en Gisèle Magnery), lid van het Europees parlement Mark Tarabella, senator Karl Vanlouwe, lid van het Europees Comité van de Regio's, lid van het Vlaams Parlement en afgevaardigde naar de plenaire sessie van de Conferentie over de Toekomst van Europa, en senator Hélène Ryckmans, lid van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel en eveneens afgevaardigde naar de plenaire sessie van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

Collectief denkwerk en overleg leverden uiteindelijk een achttal ideeënclusters op die mondige burgers naar voren brachten tijdens de slotsessie van het evenement, ter bijzondere attentie van een panel van vooraanstaande vertegenwoordigers van de EU-instellingen en de Belgische regering, met name:

 • Guy Verhofstadt, medevoorzitter van de raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa en lid van het Europees Parlement
 • Ivo Belet, raadgever van de medevoorzitter van de raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa en vicevoorzitter van de Europese Commissie Dubravka Šuica
 • Ambassadeur Hendrik Van de Velde, coördinator van de Conferentie over de toekomst van Europa, en vertegenwoordiger van Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès
COFE closing event

Hieronder een korte samenvatting van de acht voornaamste ideeënclusters:

 1. Duurzame mobiliteit die voor elke burger in de EU toegankelijk en betaalbaar is:  het openbaar vervoer (in de eerste plaats het spoor) moet meer/beter worden gecoördineerd tussen de lidstaten. Daartoe behoort een overkoepelend orgaan te worden opgericht dat structureel overleg voert met alle belanghebbenden, op alle niveaus.
 2. Stimuleren van lokale voedselconsumptie in de EU, door bewustmaking, subsidies, wettelijke initiatieven.
 3. EU-kader voor circulaire economie: langere levenscycli van producten en meer recycling, niet meer exporteren van afval naar derde landen.
 4. Versterking van de EU-democratie: (wetgevend) initiatiefrecht toekennen aan het Europees Parlement, meer werken met grensoverschrijdende burgerpanels, grensoverschrijdend verkeer makkelijker maken, vetorecht opheffen op het niveau van de Raad, permanente burgerdialoog instellen.
 5. Referentiekader voor biodiversiteit en vergroening voor steden en regio's, + stimuleringsmaatregelen.
 6. Een Europese identiteit creëren, via een tv-kanaal voor jongeren; meer transnationale kandidaten bij de EU-verkiezingen; de invoering van een Cultural Safe Ticket dat de mogelijkheid biedt cultuur te ontdekken in andere EU-landen; meer EU- en meer taalonderwijs op school; samenwerken met jonge kunstenaars uit heel Europa aan culturele hoofdstad-campagnes; de invoering van een EU-paspoort.
 7. Een EU-onderwijsplan: cursussen EU-burgerschap aanbieden; betere erkenning van onderwijsdiploma's; zorgen voor betere toegang tot Erasmus+ en taalbeurzen.
 8. Een EU-actieplan voor energie: een EU-energieagentschap oprichten, met deelname van de burgers tot op het hoogste niveau, voor een transparante en democratische besluitvorming; de EU-bevoegdheden op energiegebied uitbreiden; streven naar een steeds duurzamere en steeds minder koolstof uitstotende energieproductie.

Het panel verwelkomde de ideeën van de burgers, die blijk gaven van een interesse in het ontwikkelen van een echte Europese identiteit (naast hun lokale, regionale en nationale) en die aandrongen op een vlotte samenwerking tussen verschillende beleidsniveaus om een antwoord te bieden aan de complexe uitdagingen van de wereld van vandaag.

De ideeën werden ook ingevoerd op het officiële platform dat de Conferentie over de Toekomst van Europa ondersteunt. Burgers uit de hele EU kunnen de ideeën daar verder ondersteunen, becommentariëren en verder verspreiden. Uiteindelijk kunnen de ideeën dan onder de vorm van aanbevelingen terechtkomen in het eindrapport van het gemeenschappelijk secretariaat van de Conferentie, dat op 9 mei 2022 zal voorgesteld worden aan de voorzitters van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
24 februari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België