Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel23 maart 2022Vertegenwoordiging in België

Toegang tot onderwijs voor kinderen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten: Europees Commissaris Gabriel bezoekt een Belgische school voor nieuwkomers

Mariya Gabriel, commissaris voor Onderwijs, heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan het Koninklijk Atheneum Leonardo Da Vinci in Anderlecht. De school heeft onlangs de eerste vluchtelingenkinderen uit Oekraïne ontvangen.

Commissioner Gabriel

In het licht van het voorstel van de Europese Commissie rond concrete maatregelen om EU-lidstaten te helpen bij de opvang van vluchtelingen op het gebied van de toegang tot onderwijs, de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg, heeft Commissaris Gabriel deze ochtend  de directie van de school en enkele leden van het onderwijzend personeel ontmoet, samen met de Franstalige Minister van Onderwijs, Caroline Désir, en de Minister van Begroting en Schoolgebouwen van de Federatie Wallonië-Brussel, Frédéric Daerden. Ze heeft er geluisterd naar de ervaringen en behoeften van het personeel, en vervolgens een lagere schoolklas bezocht die zojuist zeven Oekraïense vluchtelingen heeft opgenomen.

Tijdens de ontmoeting zei de Europese commissaris: "Wij staan pal achter Oekraïne en de Oekraïense vluchtelingen, waarvan velen schoolgaande kinderen zijn. Onderwijs is een fundamenteel recht, een basisbehoefte: het is onze plicht de continuïteit ervan voor Oekraïense kinderen te waarborgen. De Europese Commissie verleent concrete steun aan lidstaten, waaronder België, om de toegang tot onderwijs voor vluchtelingenkinderen te vergemakkelijken, met name via het Erasmus+-programma of Europese platforms zoals School Education Gateway of e-Twinning. Dit plaatsbezoek was nodig om van gedachten te wisselen met het gemobiliseerde onderwijzend personeel en om de Oekraïense kinderen te verzekeren van onze niet aflatende solidariteit om hen in de best mogelijke omstandigheden op te vangen.”

Visit of Mariya Gabriel, European Commissioner, to a primary school that welcomes Ukrainian children, in Brussels

Op 2 maart 2022 stelde de Europese Commissie de activering voor van de richtlijn tijdelijke bescherming om snelle en doeltreffende bijstand te verlenen aan mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten; deze richtlijn werd op 4 maart unaniem goedgekeurd door de lidstaten. In dit kader krijgen vluchtelingen een verblijfsvergunning en toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt. Tijdens de buitengewone Raad van EU-ministers van Onderwijs op 16 maart is de kwestie van de opvang van leerlingen van Oekraïense afkomst besproken en heeft Commissaris Gabriel steunmaatregelen voor Oekraïense leerlingen en onderwijzend personeel aangekondigd.

Ook vandaag heeft de Europese Commissie concrete maatregelen voorgesteld om EU-lidstaten, waaronder België, te helpen bij de opvang van vluchtelingen, met name op het gebied van de toegang tot onderwijs, de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg.

Achtergrond

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn bijna 3,5 miljoen mensen het land ontvlucht. De helft van hen zijn kinderen. Tot nu toe heeft België bijna 20.000 vluchtelingen opgenomen.

De Europese Unie, haar lidstaten en de Europeanen blijven overal op het continent gemobiliseerd om degenen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, te helpen.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 maart 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België