Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel20 december 2023Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 1 min

Akkoord tussen Parlement en Raad over het nieuwe Migratie - en Asielpact: een belangrijke stap op weg naar een gemeenschappelijk migratiebeheersysteem in de EU

Dit pact, dat in 2020 door de Commissie werd voorgesteld, voorziet in een reeks essentiële maatregelen om migratie op een humane, voorspelbare en effectievere manier te beheren.

Pact on Migration and Asylum
Union Européenne, 2023

Migratie heeft altijd bestaan ​​en zal altijd bestaan. Maar door de berichten over menselijke verliezen in de Middellandse Zee en elders is het al jaren een echt onderwerp van zorg geworden, dat een Europees antwoord vereist. Dit gevoel wordt bevestigd in België, waar volgens een recente Eurobarometer-enquête 28% van de ondervraagden voorstander is van een gemeenschappelijk Europees migratiebeleid (EU27: 69%).

 

Het akkoord van vandaag betekent een grote stap voorwaarts in de richting van een gemeenschappelijk migratiebeheersysteem in de EU. Dit pact zal een juridisch kader creëren dat solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de lidstaten met elkaar verzoent, in een alomvattende aanpak gericht op het effectief en eerlijk beheren van migratie.

Het omvat vijf belangrijke voorstellen uit het nieuwe asiel- en migratiepact dat de Europese Commissie in 2020 heeft voorgesteld:

  • Screeningverordening: uniforme regels ontwikkelen met betrekking tot de identificatie van onderdanen van derde landen bij aankomst, en zo de veiligheid binnen het Schengengebied versterken;
  • Eurodac-regelgeving: het opzetten van een gemeenschappelijke databank waarin betrouwbaardere en completere gegevens worden samengebracht om ongeoorloofde bewegingen op te sporen;
  • Verordening asielprocedures: asiel-, terugkeer- en grensprocedures sneller en efficiënter maken;
  • Regelgeving inzake “asiel- en migratiebeheer”: het opzetten van een nieuw solidariteitsmechanisme tussen de lidstaten om het huidige systeem, waarin een paar landen verantwoordelijk zijn voor de overgrote meerderheid van de asielaanvragen, in evenwicht te brengen, en om duidelijke regels te stellen over de aansprakelijkheid voor asielaanvragen;
  • Regelgeving inzake crisissituaties en overmacht: om ervoor te zorgen dat de EU in de toekomst voorbereid is op het omgaan met crisissituaties, inclusief de uitbuiting van migranten.

Zodra deze voorstellen formeel door het Europees Parlement en de Raad zijn aangenomen, zullen de pijlers van het nieuwe pact inzake migratie en asiel van kracht zijn.

Meer informatie

Persbericht

Verklaring van voorzitter von der Leyen

Bijzonderheden

Datum publicatie
20 december 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in België