Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel11 september 2020

Klimaatactie, wat ze hebben gezegd

Atmospheric Observatory for Greenhouse Gases of the Joint Research Centre (JRC)
In het kader van de Horizon Europa-missies zijn op 22 augustus 2020, 50 Belgische burgers op digitale basis bijeengekomen om in België en op Europees niveau te luisteren naar en na te denken over de prioriteiten die moeten worden nagestreefd op het gebied van onderzoek en innovatie op het gebied van aanpassing aan de klimaatverandering.

Het ging er vooral om aanbevelingen van de burgers te formuleren over wat de samenleving moet bereiken op het gebied van veranderingen om de overgang naar een beter voorbereid Europa om de klimaatverandering aan te pakken, die ongetwijfeld onze manier van leven op lange termijn zal veranderen, te versnellen.

De vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, in samenwerking met de Belgische federale en federale autoriteiten, heeft burgers voor het eerst in staat gesteld ideeën, prioriteiten en suggesties te bepalen waarmee rekening zal worden gehouden bij het opstellen van toekomstige grootschalige onderzoeks- en innovatieprogramma’s.

Jean-Pascal van Ypersele de Strihou, Eline Vanychrecht en Olivier De Schutter waren de Belgische deskundigen die een uiterst interessant overzicht van de huidige kennis over klimaatverandering presenteerden.

De uitzonderlijke betrokkenheid van België bij het raadplegingsinitiatief toont aan dat de belangstelling voor de klimaatcrisis ondanks de gezondheidscrisis niet is afgenomen.

Het verslag bestaat uit twee delen: Laat jouw stem horen en neem deel aan het eerste burgeroverleg voor de klimaatmissie! en Klimaatactie, wat ze hebben gezegd). Deze bijdragen van de burgers zullen worden opgenomen in het eindverslag van de stuurgroep van de missie van de Europese Commissie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
11 september 2020