Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel4 maart 2023Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 1 min

Internationaal akkoord over de bescherming van onze oceanen eindelijk rond

Vandaag wordt slechts 1% van onze oceanen beschermd. Na 15 jaar onderhandelen komt hier eindelijk beterschap. De EU speelde een sleutelrol bij het bereiken van dit historisch akkoord.

Protecting Oceans

De volle zee en de zeebodem bedekken bijna tweederde van de wereldzeeën. Ze zijn essentieel in de strijd tegen klimaatverandering, voor onze economie en voedselbevoorrading, en bieden tal van sociale, culturele, en wetenschappelijke voordelen. Onder toenemende druk van vervuiling, overexploitatie, klimaatverandering en afnemende biodiversiteit hebben ze dringend bescherming nodig.

Dit nieuwe Verdrag voor Volle Zee maakt de creatie van grootschalige mariene beschermde gebieden op volle zee mogelijk. Het Verdrag zal zo tegemoet te komen aan de doelstelling om tegen 2030 ten minste 30% van de oceanen te beschermen. Voor het eerst komt er de eis dat de impact van economische activiteiten op de biodiversiteit op volle zee wordt beoordeeld. Ontwikkelingslanden zullen worden ondersteund bij hun bijdrage aan het nieuwe verdrag en bij de uitvoering ervan, door middel van capaciteitsopbouw en overdracht van mariene technologie. Het Verdrag zet ook een rechtvaardig mechanisme op om de potentiële voordelen van mariene genetische hulpbronnen te verdelen.

Het Verdrag werd aangenomen op zondag 4 maart 2023 tijdens de vijfde intergouvernementele conferentie in New York en is het resultaat van meer dan tien jaar wereldwijde inzet om oplossingen te vinden voor dit cruciale milieuprobleem. De EU en haar lidstaten namen het voortouw in de Hoge-Ambitie-coalitie, die een sleutelrol speelde bij het bereiken van deze overeenkomst. Deze coalitie verenigt 52 landen die zich op het hoogste politieke niveau hebben verbonden tot ambitieuze acties ten voordele van het klimaat, met inbegrip van de bescherming van de oceanen.

Volgende stappen

Het Verdrag treedt in werking zodra het door 60 staten is geratificeerd. De EU zal eraan werken om dit proces snel af te ronden binnen de EU, en zal de ontwikkelingslanden helpen om het akkoord mee uit te voeren. Daartoe heeft de EU 40 miljoen euro toegezegd in het kader van de mondiale oceaanagenda en heeft zij de leden van de Hoge-Ambitie-Coalitie uitgenodigd om binnen hun mogelijkheden hetzelfde te doen.

De formele goedkeuring van het verdrag zal plaatsvinden zodra de juridische redactie in de VN-talen is voltooid.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
4 maart 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in België