Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel28 juli 2022Vertegenwoordiging in België

Concentraties: Commissie opent diepgaand onderzoek naar de overname van VOO en Brutélé door Orange

Met dit diepgaand onderzoek wil de Commissie ervoor zorgen dat de overname van Voo/Brutélé door Orange niet leidt tot hogere prijzen of minder kwaliteit voor klanten in Wallonië en delen van Brussel.

telecom market

De Commissie vreest dat de geplande overname de concurrentie op de retailmarkten kan verminderen voor de levering van vast internet, audiovisuele diensten en multiple play-bundels (met inbegrip van fixed-mobile convergent, afgekort FMC) in sommige delen van België.

Executive Vice-President Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “Toegang tot betaalbare en hoogwaardige internet- en tv-diensten is een kwestie van keuzes maken.  Orange is een succesvolle uitdager geweest voor de telecommunicatiediensten van Voo/Brutélé in sommige delen van België. Met ons diepgaand onderzoek willen wij ervoor zorgen dat de overname van Voo/Brutélé door Orange niet leidt tot hogere prijzen of minder kwaliteit voor klanten in Wallonië en delen van Brussel.”

Orange is een aanbieder van mobiele en vaste retail communicatiediensten in België die gebaseerd zijn op het eigen mobiele netwerk en het vaste netwerk van andere aanbieders. Dit geldt ook voor VOO en Brutélé. Orange is de op een na grootste mobiele aanbieder in België, terwijl VOO en Brutélé samen de op een na grootste aanbieder van vaste telecommunicatiediensten zijn in de gebieden die door hun eigen vaste netwerken worden gedekt.

De voorlopige bezwaren van de Commissie

Uit het voorlopige onderzoek van de Commissie blijkt dat de overname tot een aanzienlijke beperking van de mededinging kan leiden op de markten waarop Orange, VOO en Brutélé naaste concurrenten zijn, namelijk op de markten voor het retailaanbod van i) vaste internettoegang, ii) audiovisuele diensten, iii) multiple play-bundels (met inbegrip van FMC-diensten) in de gebieden die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé gedekt worden.

In dit stadium vreest de Commissie dat de overname:

  • in gebieden die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé gedekt worden het aantal exploitanten zou dalen van drie naar twee, waardoor een innovatieve en aanzienlijke concurrentiedruk op de relevante markten zou worden uitgeschakeld;
  • in de gebieden die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé gedekt worden de kans op coördinatie op de betrokken retailmarkten tussen de overblijvende exploitanten kan toenemen;
  • de onderhandelingspositie van de gefuseerde entiteit op de markt voor de verwerving van televisiezenders op wholesaleniveau kan versterken;
  • na de migratie van de mobiele klanten van VOO (momenteel gehost op mobiele netwerken van derden) naar het mobiele netwerk van Orange gevolgen kan hebben voor de uitrol van mobiele netwerken van andere aanbieders.

De Commissie zal nu een diepgaand onderzoek voeren naar de effecten van de overname, om na te gaan of haar initiële mededingingsbezwaren kunnen worden bevestigd.

De geplande overname is op 22 juni 2022 bij de Commissie gemeld geweest. De Commissie heeft nu 90 werkdagen – tot 6 december 2022 – om zich over deze zaak uit te spreken. Het feit dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld, zegt nog niets over de uitkomst ervan.

Ondernemingen en producten

Orange is een Franse wereldwijde telecom-exploitant die in België actief is als aanbieder van mobiele telecomdiensten op retailniveau op basis van zijn eigen netwerk. Orange biedt ook retaildiensten voor vaste telecommunicatie aan in België op basis van de gereguleerde wholesaletoegang tot de netwerken van andere aanbieders.

VOO is een Belgische kabelexploitant die voornamelijk actief is in het Waalse Gewest. VOO biedt voornamelijk retaildiensten voor vaste telecommunicatie aan via zijn eigen kabelnetwerk, en retaildiensten voor mobiele telecommunicatie op basis van toegang tot mobiele netwerken van andere aanbieders.

Brutélé is een Belgische kabelexploitant die voornamelijk actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bepaalde gemeenten in het Waals Gewest. Brutélé biedt vaste retail telecomdiensten aan via zijn eigen kabelnetwerk, dat het samen met VOO onder het merk “VOO” op de markt brengt.

Fusiecontrole en procedure

Het is de taak van de Commissie om fusies en overnames te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU–concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de fusies die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een overname wordt gemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de overname goed te keuren (fase I) of om een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II). 

Meer info

Persbericht

Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie van de Commissie, in het publieke zaakregister onder zaaknummer M.10663.

Bijzonderheden

Datum publicatie
28 juli 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België