Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel27 april 2021Leestijd: 2 min

Coronavirus: Europese Commissie stelt 3,7 miljoen euro voor om bijna 1 500 ontslagen luchthavenwerknemers in België te ondersteunen

Long-term unemployment
België heeft EFG-steun aangevraagd om de ontslagen werknemers aan een nieuwe baan te helpen, met name werknemers zonder beroepskwalificaties of met een laag opleidingsniveau.

De Europese Commissie stelt vandaag voor om bijna 1 500 voormalige werknemers van het luchtvaartdienstenbedrijf Swissport Belgium te steunen, die hun baan hebben verloren door de gevolgen van de coronacrisis voor de luchtvaartactiviteiten. De voorgestelde 3,7 miljoen euro uit het

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) zal die mensen helpen een nieuwe baan te vinden dankzij vervolgonderwijs of -opleiding, of hen steunen bij de opstart van een eigen bedrijf.

De COVID-19-pandemie heeft dramatische gevolgen gehad voor het luchtvervoer en aanverwante diensten. Toen België en vele andere landen vorig jaar beperkende maatregelen oplegden om de COVID-19-pandemie in te dammen, kwam het verkeer van passagiersvliegtuigen op Brussels Airport tot stilstand. Swissport Belgium, een van de twee grondafhandelaars op Brussels Airport, is drie maanden na de stopzetting van de activiteiten op de luchthaven failliet verklaard en de 1 468 werknemers van het bedrijf verloren hun baan.

België heeft EFG-steun aangevraagd om de ontslagen werknemers aan een nieuwe baan te helpen, met name werknemers zonder beroepskwalificaties of met een laag opleidingsniveau.

De door het EFG medegefinancierde maatregelen variëren van advies bij het zoeken naar een baan tot leerlingplaatsen, beroepsopleiding en andere onderwijsmogelijkheden zoals taal- en ICT-opleidingen, alsook steun om een bedrijf op te starten. De deelnemers kunnen daarnaast aanvullende stimulansen krijgen. Dit omvat een bonus voor het uitbannen van genderstereotypen voor werknemers van het minder vertegenwoordigde geslacht die opteren voor een beroepsopleiding voor banen met een belangrijk onevenwicht tussen mannen en vrouwen. De gewestelijke diensten voor arbeidsvoorziening in België zullen de werknemers helpen bij hun stappen om gebruik te maken van op maat gesneden opleidingen, begeleiding en hulp bij het zoeken naar een passende baan.

De totale kosten van de steunmaatregelen worden op 6,2 miljoen euro geraamd. 3,7 miljoen euro van die kosten worden uit het EFG gefinancierd. De Belgische gewestelijke autoriteiten zullen het resterende bedrag financieren.

Het voorstel van de Commissie moet door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd.

Achtergrond

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering verleent sinds 2007 steun aan mensen die hun baan verliezen of zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van uit de globalisering voortvloeiende grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen (bv. wanneer een grote onderneming sluit of de productie naar buiten de EU verplaatst) of als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis.

Tot dusver heeft het Fonds 169 aanvragen ontvangen. Hierbij is om ongeveer 656 miljoen euro gevraagd om in 21 lidstaten hulp te bieden aan meer dan 161 000 werknemers en meer dan 4 400 jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. De door het EFG gesteunde maatregelen vormen een aanvulling op nationale actieve arbeidsmarktmaatregelen.

In 2021-2027 zal het EFG solidariteit blijven betonen en steun blijven verlenen aan werknemers en zelfstandigen van wie de activiteit is stopgezet. Hierbij zal de klemtoon worden verschoven van de oorzaken van de herstructurering naar de gevolgen ervan. Volgens de nieuwe regels komen alle redenen voor herstructurering in aanmerking voor steun, ook de economische gevolgen van de coronacrisis en grotere economische trends zoals decarbonisatie en automatisering. Er is een politiek akkoord bereikt over het toekomstige EFG.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
27 april 2021