Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel19 mei 2020

Coronavirus: de Commissie trekt nog eens 122 miljoen EUR uit om urgent onderzoek en innovatie te stimuleren

Reference materials to detect antibodies against SARS-CoV-2 
De nieuwe oplossingen moeten, in overeenstemming met de beginselen van de wereldwijde coronarespons, voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn.

De Commissie heeft nog eens 122 miljoen EUR uit haar onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 vrijgemaakt voor urgent onderzoek naar het coronavirus. De nieuwe oproep tot het indienen van blijken van belangstelling draagt bij aan de toezegging van de Commissie van 1,4 miljard EUR voor het initiatief “wereldwijde coronarespons”, dat voorzitter Ursula von der Leyen op 4 mei 2020 heeft opgestart.

De nieuwe oproep is de recentste van een reeks door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieacties ter bestrijding van het coronavirus en vormt een aanvulling op eerdere acties die gericht waren op de ontwikkeling van diagnosemiddelen, behandelingen en vaccins door de productiecapaciteit te verhogen en gemakkelijk beschikbare oplossingen uit te rollen, teneinde snel in de dringende behoeften te voorzien. De oproep zal ook een beter inzicht verschaffen in de gedrags- en sociaal-economische gevolgen van de epidemie.

De projecten die in het kader van deze oproep zullen worden gefinancierd, moeten gericht zijn op de verschuiving van de productie naar een snelle vervaardiging van essentiële medische benodigdheden en uitrusting die nodig zijn voor tests, behandelingen en preventie, en op het ontwikkelen van medische technologieën en digitale hulpmiddelen om opsporing, bewaking en patiëntenzorg te verbeteren. Nieuw onderzoek zal toegespitst worden op grote groepen patiënten (cohorten) in heel Europa, en een beter inzicht in de gedrags- en sociaal-economische gevolgen van de coronavirusepidemie kan bijdragen tot betere behandeling- en preventiestrategieën.

De uiterste datum voor indiening is 11 juni 2020 en er wordt verwacht dat de oproep snel tot resultaten zal leiden. Europa, maar ook de rest van de wereld, heeft dringend behoefte aan innovatieve oplossingen om de uitbraak in te perken en de gevolgen ervan te verzachten, en om de zorg voor patiënten, overlevenden, kwetsbare groepen, eerstelijnspersoneel in de gezondheidszorg en hun gemeenschappen te verbeteren. Daarom wil de Commissie dat onderzoekers zo snel mogelijk van start kunnen gaan en voorziet zij in kortere indienings- en evaluatietermijnen.

De nieuwe oplossingen moeten, in overeenstemming met de beginselen van de wereldwijde coronarespons, voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. Daartoe zal de Commissie in de subsidieovereenkomsten die voortvloeien uit deze nieuwe oproep, clausules inzake snelle gegevensuitwisseling opnemen, zodat de bevindingen en resultaten onmiddellijk kunnen worden gebruikt.

Nadere informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
19 mei 2020