Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel14 maart 2024Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 6 min

#EuropeStreetArt: jongeren uit 7 Belgische steden en gemeenten zien hun toekomstvisie over Europa vertaald in een muurschildering

In de context van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU, en in de aanloop naar de Europese verkiezingen op 9 juni, inspireren 7 lokale jongerengroepen gerenommeerde Streetart-kunstenaars met Europese thema’s die hen nauw aan het hart liggen.

Classroom at Wilrijk

 

Gedurende de zes maanden dat België het voorzitterschap bekleedt van de Raad van de Europese Unie, werkt de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België samen met actoren in 7 steden en dorpen in België om fresco’s te creëren die oppervlaktes van 80 tot 160 vierkante meter op zeer zichtbare openbare plaatsen zullen bekleden. Niet alleen verfraaien deze fresco’s straten, pleinen en speelplaatsen, ook worden ze een blijvende herinnering aan een unieke periode in de Belgisch-Europese geschiedenis. Daarnaast zullen ze het debat over verschillende Europese beleidsdomeinen voor de huidige en toekomstige Belgische generaties levendig helpen houden.

In samenwerking met een partner die gespecialiseerd is in de creatie van Streetart organiseerde de Vertegenwoordiging ontmoetingen met jongerengroepen uit de 7 geselecteerde steden en gemeenten, teneinde via interactie de creatie van de verschillende kunstwerken te voeden met jeugdige dynamiek en creativiteit. Telkenmale reflecteren de lokale jongeren over Europese thema’s die hen aanspreken, zoals groen Europa, fair Europa, democratisch Europa of innovatief Europa. Het doel van de gezamenlijke denkoefening is het creëren van een inspiratiebord dat aan de basis ligt van het creatieve concept, dat wordt uitgewerkt door een professionele Streetart-kunstenaar.

Wilrijk, Halle, Strépy-Bracquegnies, Habay en Groen Europa

Op 26 februari vond een eerste ontmoeting plaats in Wilrijk, in de Neerlandschool, een basisschool gelegen in een volkswijk van dit Antwerpse district. Door samen te werken met een groep van 22 leerlingen, de schooldirecteur en 2 leraren, evenals een vertegenwoordiger van het lokale bestuur, animeerden de Vertegenwoordiging en het bedrijf gespecialiseerd in de creatie van Streetart de jongeren ruim anderhalf uur lang over het thema Groen Europa.

Wilrijk classroom

Volgend op een presentatie over de Europese Green Deal ontwikkelden leerlingen hun eigen ideeën en visies voor een groener Europa, variërend van beelden op een tijdslijn die laten zien hoe Europa de komende decennia zichzelf zal omvormen tot een klimaatneutraal continent, tot slogans die onderstrepen dat elk klein gebaar een groot verschil kan maken. De komende weken wordt het creatieve concept voor de muurschildering, die de gevel van de gymzaal van de school zal bedekken, tot in detail uitgewerkt en gepresenteerd aan de betrokken partners.

Op 5 maart was het de beurt aan de leerlingen van het Heilig Hart & College in Halle om samen met een vertegenwoordiger van de stad en een aantal lokale leraars en begeleiders hun creatieve brein en vaardigheden aan het werk te zetten om inspiratieborden te maken voor de kunstenaar die twee muren van hun schoolgebouw – goed voor een oppervlakte van maar liefst 320 vierkante meter – zal verfraaien met een schildering over Groen Europa.

Hal classroom

Een dozijn leerlingen uit het zesde leerjaar van de basisschool en een groep geëngageerde oudere leerlingen uit de middelbare school werkten samen heel wat ideeën uit met daarbij veel aandacht voor biodiversiteit, harmonie tussen de aarde, planten, dieren en mens, en natuurbehoud, ook met een duidelijke lokale link gezien de ligging van de stad in de Zennevallei en de nabijheid van het befaamde Hallerbos. Ook hier ging de groep in dialoog met de Europese Commissie over de Europese Green Deal, en leidde dit gesprek tot veel vruchtbare ideeën die uitmondden in heel rijk gestoffeerde inspiratieborden, waarmee de kunstenaar nu aan de slag kan voor de uitwerking van een design.

Strépy-Bracquegnies

Op 14 maart heeft een andere groep leerlingen, dit keer uit de zesde klas van de gemeentelijke basisschool in Strépy-Bracquegnies (La Louvière), zich gebogen over de vraag hoe Europa groener en duurzamer te maken. Dit tijdens een informatie- en brainstormsessie, onder auspiciën van de Europese Commissie, de stad La Louvière, het creatieve team van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het maken van de muurschilderingen en hun eigen leerkracht. Hun ideeën - uitgedrukt in tekeningen, woorden en foto's en verzameld op papieren inspiratieborden - zullen worden gebruikt voor de creatie van een derde muurschildering met als thema groen Europa, met biodiversiteit, natuur en zachte mobiliteit als sleutelelementen ter inspiratie voor de artiest.

Ten slotte werd het thema Groen Europa ook besproken op 26 maart in Habay (Luxemburg) met kunststudenten uit het 5e middelbaar van de Saint-Benoît scholengemeenschap. Ongeveer twintig leerlingen namen deel aan discussies over het herstel van de biodiversiteit, de bescherming van Natura 2000-gebieden en de nieuwe bosbouwstrategie van de EU, die tot doel heeft tegen 2030 minstens 3 miljard bomen meer te planten in de EU. In Habay ontmoetten we een aantal zeer artistieke jongeren die elk hun eigen visie op een groen Europa tekenden. Anderen werkten liever in groepjes om hun creatieve ideeën te ontwikkelen, die varieerden van het uitbeelden van de mythe van de Fenicische prinses Europa midden in de natuur, tot het uitbeelden van verschillende emblematische Europese gebouwen waarbij de natuur het overnam.

Charleroi en innovatief Europa

Een andere ontmoeting met lokale jongeren – dit keer studenten en jonge professionals in opleiding – vond plaats bij A6K–E6K in Charleroi, een centrum voor opleiding en diverse andere activiteiten van bedrijven en startups dat wordt ondersteund door het Belgische herstel- en veerkrachtplan.

Na een presentatie over de Europese steun voor onderzoek en innovatie – onder meer via Horizon Europa – en over verschillende specifieke takken ervan waarin Europa een belangrijke rol speelt – zoals digitale transitie, ruimtevaart en kunstmatige intelligentie – brainstormden een tiental jongeren een visie over een innovatief Europa bij elkaar. Hun creatieve ideeën vormen de voedingsbodem voor een reuzengrote muurschildering die wordt aangebracht op een muur die uitgeeft op de sporen van het treinstation in het centrum van Charleroi. Ideeën over evolutie, beweging, transformatie en verbinding, zowel in de context van de digitale transitie als ruimtevaart, kwamen veelvuldig terug bij de aanwezige jongeren.

Classroom at Charleroi

Het bedrijf gespecialiseerd in het maken van muurschilderingen dat het project ondersteunt, zal nu samen met de ontwikkelaars van A6K-E6K, de stad Charleroi en alle andere partners alles in het werk stellen om de schildering af te werken en voor te stellen begin april, in de context van een belangrijk evenement gelinkt aan de tussentijdse evaluatie van het Europese herstel- en veerkrachtplan.

Sint-Lambrechts-Woluwe en Democratisch Europa

Een twintigtal jongeren uit de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ontmoetten ons ook op 20 maart in de gebouwen van de Europese Commissie om te discussiëren over het thema Democratisch Europa. Samen bespraken we het belang van de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en het versterken van onze democratie, in het bijzonder door te stemmen tijdens de Europese verkiezingen op 9 juni. De strijd tegen desinformatie werd ook genoemd als een bedreiging die een negatieve invloed zou kunnen hebben op democratische processen en maatschappelijke debatten. Een aantal creatieve borden toonden het belang van stemmen en de opportuniteiten die het biedt, terwijl andere waarschuwden tegen de verspreiding van verkeerde informatie en gemanipuleerde inhoud, vooral op sociale netwerken.

De creatieve ideeën van de jongeren zijn zorgvuldig verzameld om een professionele streetart kunstenaar te inspireren een muurschildering te maken op een van de gebouwen van de sociale huisvestingsmaatschappij Habitation Moderne in Sint-Lambrechts-Woluwe voor eind juni 2024.

Campus Redingenhof - GO ! Atheneum Leuven

Leuven en sociaal Europa

Op campus Redingenhof van het GO! Atheneum Leuven tenslotte kwamen een goede twintig leerlingen samen om samen inhoud, vormen en kleuren te bedenken voor een schildering over sociaal Europa. Eerst kregen de jongeren een inleiding over het sociale beleid van de Europese Unie, waarbij het team van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie die de inleiding verzorgde, vooral inzoomde op thema’s die jongeren aanspreken, zoals sociale rechten, steunmaatregelen om jongeren aan een behoorlijke baan of opleiding te helpen, maar ook de strijd tegen armoede en dakloosheid, en voor een inclusieve samenleving. De jongeren, zelf al gericht op een loopbaan in de sector van de grafische vormgeving, maakten duidelijk in hun collages, tekeningen en schrijfsels op de verschillende inspiratieborden die ze maakten dat zij vooral ijveren voor een inclusief Europa waarbij individuen gelijke rechten genieten en ook sociaal kunnen opklimmen, eender welke geaardheid, origine of kleur ze hebben

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 maart 2024 (Laatste update: 28 mei 2024)
Auteur
Vertegenwoordiging in België