Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel30 maart 2022Leestijd: 3 min

Europese Commissie maakt duurzaamheid de norm in de Europese economie

De circulaire economie is een driedubbele win: het is beter voor onze planeet, bespaart ons geld én maakt ons minder afhankelijk van hulpbronnen. De Commissie stelt daarom regels voor zodat enkel de meest duurzame producten in de EU worden verkocht.

EU energy labels (family)

De Commissie heeft vandaag een reeks voorstellen gedaan om de circulaire economie in al haar diversiteit te ondersteunen, zodat ecologie en duurzaamheid centraal staan van bij de prille bedenking en ontwerp van een product. Ook wordt een strategie gepresenteerd om textiel duurzaam en circulair te maken. Tenslotte stelt de Commissie voor om een aantal EU-regels voor consumentenbescherming te actualiseren, zodat de consument moet beter geïnformeerd wordt en in staat is ecologische beslissingen te nemen.

Duurzame producten worden de norm

De Commissie wil dat nieuwe producten duurzamer, betrouwbaarder, herbruikbaar, verbeterbaar, repareerbaar et gemakkelijk te onderhouden zijn, en ook energie- en hulpbronnenefficiënter worden. Alle gereglementeerde producten zullen daartoe een digitaal paspoorten krijgen. Dit zal het gemakkelijker maken om producten te herstellen of te recyclen en om in de hele toeleveringsketen eventuele zorgwekkende stoffen te traceren. Daarnaast omvat het voorstel maatregelen om een einde te maken aan de vernietiging van niet-verkochte consumptiegoederen, het gebruik van groene overheidsopdrachten uit te breiden en stimulansen voor duurzame producten te bieden.

Aanpassing van de regels inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering

De Commissie breidt het bestaande kader voor ecologisch ontwerp op twee manieren uit: ten eerste door zo veel mogelijk producten te bestrijken, waarbij nu ook nieuwe energiegerelateerde producten (waaronder consumentenproducten zoals smartphones, tablets of zonnepanelen) onder de regels vallen. Ten tweede, door de vereisten waaraan producten moeten voldoen, te verbreden en te verstrengen. De Commissie heeft samen met dit voorstel ook een werkplan voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering voor 2022-2024 vastgesteld, als overgangsmaatregel tot de nieuwe verordening in werking treedt.

Kiezen voor duurzaam en circulair textiel

Textielconsumptie in Europa heeft na voedsel, huisvesting en vervoer, de grootste impact op het milieu en de klimaatverandering. De textielsector is ook de op twee na grootste verbruiker van water en land, en de op vier na grootste verbruiker van primaire grondstoffen.

De EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel heeft tot doel textiel duurzamer, beter repareerbaar, herbruikbaar en recycleerbaar te maken. De Commissie wil fast fashion, textielafval en de vernietiging van onverkocht textiel tegengaan en ervoor zorgen dat bij de textielproductie de sociale rechten volledig worden geëerbiedigd.

Op naar een interne markt voor bouwproducten

De bouwsector is goed voor bijna 10% van de toegevoegde waarde van de EU en biedt werk aan bijna 25 miljoen mensen in meer dan 5 miljoen bedrijven. De bouwproductenindustrie omvat 430.000 bedrijven in de EU, met een omzet van 800 miljard euro. Deze bedrijven, hoofdzakelijk kleine en middelgrote ondernemingen, zijn een belangrijke economische en sociale troef voor de lokale gemeenschappen in de regio's en steden van Europa. Anderzijds zijn bouwproducten goed voor 50% van de gewinning en het verbruik van hulpbronnen en voor meer dan 30% van de totale hoeveelheid afval die elk jaar in de EU wordt geproduceerd. Bovendien zijn gebouwen verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik in de EU en 36% van de energiegerelateerde broeikasgasemissies.

Met de herziene bouwproductenverordening zullen de in 2011 ingevoerde regels worden versterkt en gemoderniseerd, en wordt een geharmoniseerd kader gecreëerd om de milieu- en klimaatprestaties van bouwproducten te beoordelen en bekend te maken. Nieuwe productvereisten zullen ervoor zorgen dat het ontwerp en de vervaardiging van bouwproducten in overeenstemming is met de stand van de techniek, zodat deze producten duurzamer en gemakkelijker te repareren, recyclen en herproduceren worden.

Verbetering van de consumentenrechten

Om actief deel te kunnen nemen aan de groene transitie, moeten de consumenten toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om duurzame keuzes te maken. Ze moeten ook worden beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken die misbruik maken van hun belangstelling voor groene producten.

De Commissie stelt voor de EU-voorschriften inzake consumentenbescherming bij te werken om de consumenten in staat te stellen op te treden ten gunste van de groene transitie. De bijgewerkte voorschriften zullen de consumenten in staat stellen bij de aankoop van hun producten weloverwogen en milieuvriendelijke keuzes te maken.

Consumenten zullen het recht hebben te weten hoe lang een product zou moeten kunnen meegaan, en indien nodig, hoe het kan worden gerepareerd. Bovendien zullen de regels de consumenten beter beschermen tegen onbetrouwbare of valse beweringen over het milieu, door een verbod in te stellen op "greenwashing" en praktijken die de consumenten misleiden over de duurzaamheid van een product.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
30 maart 2022