Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel1 maart 2022

NextGenerationEU: Uitrol van het Belgische nationale herstel – en veerkrachtplan zit op schema

De Commissie maakt de balans op van de nationale herstelplannen, één jaar na de invoering van de herstel-en veerkrachtfaciliteit (RRF) van NextGenerationEU. Het eerste rapport toont aan dat ook België goede vooruitgang heeft geboekt.

NextGenerationEU posters - Cyprus

In het licht van de coronapandemie maakte de EU 723,8 miljard euro aan subsidies en leningen vrij om EU-lidstaten in staat te stellen sterker uit de pandemie te komen. Via de nationale herstelplannen – in België het “Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht” genoemd – steunt de EU transformatieve, structurele hervormingen en investeringen.

De Europese Commissie maakt nu in een verslag de balans op van de vooruitgang die is geboekt in de periode tussen de vaststelling van de RRF-verordening in februari 2021 en de uitbetaling van de eerste regelmatige betaling in december 2021. Het verslag toont dat belangrijke vooruitgang is geboekt en dat de uitvoering van de RRF, en dus de nationale herstelplannen, goed vordert.

Ook in België zit de uitrol van het nationale herstelplan op schema. Op 1 mei 2021 diende België haar Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht in, dat de Europese Commissie vervolgens goedkeurde op 23 juni 2021. Na bekrachtiging door de Raad, betaalde de Europese Commissie alvast 770 miljoen euro in prefinanciering uit aan ons land. 

Dit is het eerste van een reeks jaarverslagen van de Commissie over de uitvoering van de RRF gedurende de hele looptijd ervan, zoals de RRF-verordening voorschrijft. Het verslag zal dienen als basis voor verdere dialoog tussen de EU-instellingen en met alle betrokken partijen over de uitvoering van de RRF.

Voor meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
1 maart 2022