Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel14 juli 2022Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 2 min

Economische zomerprognose 2022: de door Rusland geleide oorlog overschaduwt de vooruitzichten in België en de EU als geheel

De Russische oorlog tegen Oekraïne blijft een negatief effect hebben op de economie van de EU. Ze zal naar verwachting blijven groeien, maar in een aanzienlijk trager tempo dan in de voorjaarsprognoses 2022 werd voorspeld.

Prognose_NL

De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne blijft negatieve gevolgen hebben voor de economie van de EU, met minder groei en meer inflatie ten opzichte van de voorjaarsprognoses. Volgens de tussentijdse economische zomerprognoses van 2022 zal de economie van de EU in 2022 met 2,7% en in 2023 met 1,5% groeien. De groei in de eurozone zou in 2022 uitkomen op 2,6%, om in 2023 te vertragen tot 1,4%. De gemiddelde inflatie op jaarbasis zal in 2022 naar verwachting een historische hoogte bereiken van 7,6% in de eurozone en 8,3% in de EU. In 2023 zou ze afnemen tot respectievelijk 4,0% en 4,6%.

 

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “De niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door Rusland blijft voor schokgolven in de wereldeconomie zorgen. Het optreden van Moskou verstoort de energie- en graanvoorziening, drijft de prijzen op en verzwakt het vertrouwen. In Europa zal de heropleving van de economie in 2022 een impuls geven aan de jaarlijkse groei, maar voor 2023 hebben we onze prognoses aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Verwacht wordt dat de recordinflatie later dit jaar een piek zal bereiken en in 2023 geleidelijk zal afnemen. Aangezien het verloop van de oorlog en de betrouwbaarheid van de gasvoorziening onbekend zijn, zijn deze prognoses onderhevig aan grote onzekerheid en neerwaartse risico's. Om deze woelige wateren te bevaren, moet Europa leiderschap tonen en zijn beleid bepaald worden door drie begrippen: solidariteit, duurzaamheid en veiligheid.”

 

Economische zomerprognoses 2022 voor België

Verwacht wordt dat de economische groei in 2022 zal vertragen na in 2021 weer met 6,2 % te zijn hersteld. De golf van de Omicron-variant had in het eerste kwartaal van 2022 een beperkt effect op de economie, aangezien de laatste beperkingen op de bedrijvigheid snel werden opgeheven, wat leidde tot een reële bbp-groei van 0,5 % in KW1-2022. Ook de werkgelegenheid nam begin 2022 sterk toe.

 

De reële bbp-groei zal in 2022 naar verwachting uitkomen op 2,3 %. In het tweede kwartaal van 2022 zal het groeitempo op kwartaalbasis naar verwachting afnemen naarmate de economische situatie verslechtert, alvorens gedurende de prognoseperiode geleidelijk terug te keren tot rond 0,5 %. In 2023 zal de reële bbp-groei op jaarbasis naar verwachting uitkomen op 1,3 %.

 

De hoge inflatie en het afnemende consumentenvertrouwen zullen naar verwachting de groei van de consumptie van huishoudens temperen. De automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen zou echter de koopkracht moeten ondersteunen, met name in 2023, toen de inflatie naar verwachting aanzienlijk zal dalen.

 

Onzekerheid, strengere financieringsvoorwaarden, toenemende druk op de input- en loonprijzen en beperkingen aan de aanbodzijde zullen naar verwachting de investeringen drukken. Tegelijkertijd moeten de herstel- en veerkrachtfaciliteit en de inspanningen voor de energietransitie de bruto-investeringen in vaste activa ondersteunen. Dit jaar zal naar verwachting een minder gunstig extern klimaat op de in- en uitvoer drukken. Verwacht wordt dat de netto-uitvoer in 2022 een negatieve bijdrage zal leveren naarmate het buitenlandse toerisme weer aantrekt.

 

De totale inflatie zal naar verwachting 9,4 % hoger liggen in 2022. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de scherpe stijging van de energieprijzen, die snel doorwerkt in de detailhandelsprijzen. Ook de voedselprijzen en de kerninflatie drukken de totale inflatie op. De geleidelijke daling van de energieprijzen zal naar verwachting leiden tot een daling van de totale inflatie tot 2,9 % in 2023.

 

Achtergrond

De economische zomerprognoses 2022 geven een actualisatie van de economische voorjaarsprognoses 2022, die in mei 2022 zijn gepresenteerd. Zij kijken vooral naar de ontwikkeling van het bbp en de inflatie in alle EU-lidstaten.

 

Meer info

Persbericht

Economische zomerprognoses 2022 voor België (in het Engels)

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 juli 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België