Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel14 oktober 2021Leestijd: 1 min

Energieprijzen : Europese Commissie ondersteunt lidstaten om de impact van de stijgende prijzen te verzachten

Energy : overcoming dependence

Op 13 oktober 2021 presenteerde de Europese Commissie een toolbox met maatregelen om lidstaten te helpen de impact van de stijgende energieprijzen te verzachten, in het belang van burgers en bedrijven in heel Europa.

Lidstaten kunnen deze maatregelen gebruiken om zowel het onmiddellijke effect van die prijsstijgingen aan te pakken, alsook de weerbaarheid tegen toekomstige prijsschokken te verbeteren. Tot de nationale maatregelen op de korte termijn behoren inkomensnoodhulp voor huishoudens, staatssteun voor bedrijven en gerichte belastingverlagingen. De Commissie zal ook investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie ondersteunen, mogelijke maatregelen inzake energieopslag en de aankoop van gasreserves onderzoeken, en de huidige opzet van de elektriciteitsmarkt beoordelen.

De maatregelen in de toolbox zijn een tijdige reactie op de huidige piek in de energieprijzen, die het gevolg zijn van een uitzonderlijke mondiale situatie. Daarnaast wijzen de huidige prijsstijgingen en de gevolgen daarvan eens te meer op de nood van de Europese Green Deal en de overgang naar hernieuwbare energie. Door investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie wordt de EU niet alleen minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen, maar worden de groothandelsprijzen voor energie ook betaalbaarder en beter bestand tegen wereldwijde leveringsbeperkingen. De overgang naar schone energie is de beste garantie tegen soortgelijke prijsschokken in de toekomst, en deze moet dan ook sneller plaatsvinden, ook in het belang van het klimaat.

De crisis heeft ook de aandacht gevestigd op het belang van opslag voor de werking van de EU-gasmarkt. De EU beschikt momenteel over opslagcapaciteit voor meer dan 20 % van haar jaarlijkse gasgebruik, maar niet alle lidstaten beschikken over opslagfaciliteiten, en het gebruik ervan alsmede verplichtingen om deze te onderhouden, lopen uiteen.

Commissaris Simson zal de mededeling en de toolbox op donderdag 14 oktober presenteren aan de leden van het Europees Parlement en op 18 oktober aan de voor energie bevoegde ministers. De Europese leiders zullen vervolgens de energieprijzen bespreken tijdens de komende Europese Raad van 21-22 oktober. Deze mededeling is de bijdrage van de Commissie aan het lopende debat tussen de EU-beleidsmakers. De Commissie zal haar uitwisselingen met nationale overheden, het bedrijfsleven, consumentenorganisaties en internationale partners over dit belangrijke onderwerp voortzetten en staat klaar om te reageren op eventuele aanvullende verzoeken van de lidstaten.

 

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 oktober 2021