Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel24 februari 2021

Een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

Electric household appliances
In de EU bedragen deze verliezen alleen al gemiddeld meer dan 12 miljard euro per jaar.

De Europese Commissie heeft een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering goedgekeurd, waarin wordt geschetst hoe we ons op de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering moeten voorbereiden. Hoewel de EU al het mogelijke doet om de klimaatverandering te beperken, moeten we ons toch voorbereiden op de onvermijdelijke gevolgen ervan. Dankzij de nieuwe strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering kunnen we de voorbereidingen versnellen en verdiepen.

De klimaatverandering eist haar tol al in Europa en de rest van de wereld, van dodelijke hittegolven tot het grootschalige afsterven van bossen. De economische verliezen van steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering nemen toe. In de EU bedragen deze verliezen alleen al gemiddeld meer dan 12 miljard euro per jaar. De klimaatverandering heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de economie, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van de Europeanen, die steeds vaker te lijden hebben onder hittegolven; de dodelijkste natuurramp in 2019 wereldwijd was de hittegolf in Europa (2500 doden).

Een slimmere, snellere en meer systemische aanpassing

Alle geledingen van de samenleving en alle bestuursniveaus in de EU en elders moeten worden betrokken bij onze maatregelen op het gebied van de aanpassing aan de klimaatverandering. We zullen daarom werken aan een klimaatveerkrachtige samenleving door meer kennis over klimaateffecten en methoden ter verbetering van ons aanpassingsvermogen te verwerven; de aanpassingsplanning en de beoordeling van klimaatrisico's te intensiverensneller aanpassingsmaatregelen te nemen; en de klimaatveerkracht wereldwijd te helpen versterken. 

De aanpassingsmaatregelen moeten gebaseerd zijn op solide gegevens en risicobeoordelingsinstrumenten die voor iedereen toegankelijk zijn: van gezinnen die huizen kopen, bouwen en renoveren tot bedrijven in kustregio's en landbouwers die hun teelt plannen. Climate-ADAPT zal worden versterkt en uitgebreid en er zal in een speciale waarnemingspost voor gezondheidskwesties worden voorzien om de gezondheidseffecten van de klimaatverandering beter op te sporen, te analyseren en te voorkomen. De klimaatverandering heeft gevolgen voor alle geledingen van de samenleving en alle sectoren van de economie, en de Commissie zal op alle relevante beleidsterreinen rekening blijven houden met het thema klimaatveerkracht.

Onze beleidsmaatregelen op het gebied van de aanpassing aan de klimaatverandering mogen niet onderdoen voor ons wereldwijd leiderschap bij de mitigatie van de klimaatverandering. In de Overeenkomst van Parijs is een wereldwijde adaptatiedoelstelling vastgesteld en wordt benadrukt dat aanpassing een belangrijke bijdrage tot duurzame ontwikkeling levert. De EU zal de steun voor de internationale klimaatveerkracht en -paraatheid opvoeren, bijvoorbeeld door de internationale financiering op te schalen en de wereldwijde inspanningen en uitwisselingen in het kader van het aanpassingsproces te bevorderen. We zullen ook met internationale partners samenwerken om het tekort aan internationale klimaatfinanciering te verhelpen.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
24 februari 2021