Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel14 april 2021Leestijd: 2 min

Veiligheidsunie

Police officers wearing face masks during the coronavirus pandemic in Tallinn
De Commissie presenteert vandaag EU-strategieën ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en mensenhandel.

De nieuwe EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit legt de nadruk op het stimuleren van rechtshandhaving en justitiële samenwerking, het aanpakken van georganiseerde criminele structuren en misdrijven met een hoge prioriteit, het wegnemen van criminele winsten en het formuleren van een modern antwoord op technologische ontwikkelingen. Georganiseerde criminele groeperingen blijven zich immers ontwikkelen en ontplooien en zij hebben zich snel aangepast aan de coronapandemie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de toename van namaakgeneesmiddelen en onlinecriminaliteit. Georganiseerde criminele groeperingen die in Europa actief zijn, zijn betrokken bij uiteenlopende criminele activiteiten; met name bij drugshandel, georganiseerde vermogenscriminaliteit, fraude, migrantensmokkel en mensenhandel. In 2019 bedroegen de inkomsten uit criminele activiteiten op de belangrijkste criminele markten 1 % van het bbp van de EU, oftewel 139 miljard EUR. 

In de nieuwe strategie worden de instrumenten en maatregelen gepresenteerd die de komende vijf jaar moeten worden toegepast om de bedrijfsmodellen en -structuren van criminele organisaties over de grenzen heen, zowel online als offline, te ontwrichten. 

Deze strategie bouwt ook  voort op de meest recente vierjaarlijkse dreigingsevaluatie van Europol inzake zware en georganiseerde criminaliteit, die op 12 april 2021 is gepubliceerd.

Meer info

Voor een Europa dat beschermt: de nieuwe strategie voor de bestrijding van mensenhandel (2021-2025) is erop gericht mensenhandel te voorkomen, mensenhandelaren voor de rechter te brengen en slachtoffers te beschermen en weerbaarder te maken. In 2017 en 2018 werden er in de Europese Unie meer dan 14 000 slachtoffers geregistreerd. Wereldwijd maken mensenhandelaren naar schatting €29,4 miljard winst in één jaar.

Deze strategie bouwt daarom voort op het brede juridische en beleidskader van de EU voor de bestrijding van mensenhandel, dat gebaseerd is op de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel. De Commissie zal de lidstaten blijven ondersteunen bij de uitvoering van de richtlijn en zal zo nodig herzieningen voorstellen om ervoor te zorgen dat de richtlijn geschikt is voor het beoogde doel. De EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel zal een sleutelrol blijven spelen bij de uitvoering van deze strategie.

Verder focust de strategie op de volgende punten:

  • Het terugdringen van de vraag die mensenhandel in de hand werkt: de Commissie zal, samen met de nationale autoriteiten en maatschappelijke organisaties, een preventiecampagne organiseren die gericht is op sectoren met een hoog risico. De Commissie zal ook overwegen de richtlijn inzake sancties tegen werkgevers te versterken en zal wetgeving inzake ‘corporate governance’ voorstellen om de verantwoordelijkheden van bedrijven scherp te stellen. Ook zal zij richtsnoeren verstrekken over passende zorgvuldigheid om gedwongen arbeid te helpen voorkomen;
  • Het bedrijfsmodel van mensenhandelaren ontwrichten, zowel online als offline;
  • Bescherming, ondersteuning en empowerment van slachtoffers, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen.
  • Internationale samenwerking stimuleren. De EU zal mensenhandel in de landen van herkomst en doorreis helpen bestrijden door middel van een reeks instrumenten voor het buitenlands beleid en operationele samenwerking. Dit zal onder meer gebeuren via specifieke dialogen over mensenrechten en veiligheid, een nauwere samenwerking met de Raad van Europa en regelmatige en gerichte communicatie, acties en uitwisseling van informatie met EU-delegaties in partnerlanden. Het komende actieplan tegen migrantensmokkel zal eveneens bijdragen tot de ontwrichting van het bedrijfsmodel van mensenhandelaren die slachtoffers naar Europa brengen om hen uit te buiten.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 april 2021