Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel11 november 2020

Naar een Europese gezondheidsunie: De gezondheid van Europeanen beschermen en collectief reageren op grensoverschrijdende gezondheidscrises

Coronavirus - Portrait pictures of workers in the frontline in Europe
Om het gevecht tegen de COVID-19-pandemie en toekomstige noodsituaties op gezondheidsgebied beter aan te kunnen, is meer coördinatie op EU-niveau nodig.

Vandaag komt de Europese Commissie met een reeks voorstellen om het EU-kader voor de bescherming van de gezondheid te verstevigen en de rol van de belangrijkste EU-agentschappen op het gebied van crisisparaatheid en -respons te versterken. Om het gevecht tegen de COVID-19-pandemie en toekomstige noodsituaties op gezondheidsgebied beter aan te kunnen, is meer coördinatie op EU-niveau nodig. Op basis van de lessen die uit de huidige crisis worden getrokken, zullen de voorstellen van vandaag een grotere paraatheid en betere respons tijdens de huidige en toekomstige gezondheidscrises waarborgen.

Een sterker EU-kader ter bescherming van de gezondheid

Om een robuuster mandaat te creëren voor coördinatie door de Commissie en de EU-agentschappen, stelt de Commissie vandaag een nieuwe verordening betreffende ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid voor. Dit nieuwe kader moet het volgende bieden:

 • versterkte paraatheid: met het oog op de vaststelling van plannen op nationaal niveau zal er op EU-niveau een gezondheidscrisis- en pandemieparaatheidsplan worden ontwikkeld en zullen in deze context aanbevelingen worden gedaan, in combinatie met uitgebreide, transparante kaders voor verslaglegging en controle. De opstelling van nationale plannen wordt ondersteund door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en andere EU-agentschappen. De plannen worden gecontroleerd en gestresstest door de Commissie en de EU-agentschappen;
 • versterkt toezicht: op EU-niveau zal een versterkt, geïntegreerd bewakingssysteem worden opgezet, waarbij kunstmatige intelligentie en andere geavanceerde technologische middelen worden ingezet;
 • verbeterde gegevensrapportering: van de lidstaten wordt verlangd dat zij hun rapportage van indicatoren voor gezondheidszorgstelsels intensiveren (bv. beschikbaarheid van ziekenhuisbedden, capaciteit voor gespecialiseerde behandeling en intensieve zorg, aantal medisch opgeleide personeelsleden enz.);
 • de afkondiging van een noodsituatie in de EU leidt tot meer coördinatie en maakt de ontwikkeling, opslag en aanbesteding van crisisrelevante producten mogelijk.

Sterkere en beter functionerende EU-agentschappen

Sinds de uitbraak van de pandemie hebben het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bij de werkzaamheden van de EU om COVID-19 aan te pakken in de voorste gelederen gestaan. Hieruit is echter gebleken dat beide agentschappen moeten worden versterkt en een steviger mandaat moeten krijgen om EU-burgers beter te beschermen en grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen beter aan te pakken.

Het mandaat van het ECDC zal worden versterkt zodat het de Commissie en de lidstaten op de volgende gebieden kan ondersteunen:

 • epidemiologische surveillance via geïntegreerde systemen die realtime surveillance mogelijk maken;
 • paraatheids- en responsplanning, verslaglegging en controle;
 • het geven van niet-bindende aanbevelingen en opties voor risicobeheer;
 • capaciteit om de EU-taskforce voor gezondheid te mobiliseren en in te zetten om de lokale respons in de lidstaten te ondersteunen;
 • opbouw van een netwerk van referentielaboratoria van de EU en een netwerk voor stoffen van menselijke oorsprong.

Het mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau zal worden versterkt, zodat het een op EU-niveau gecoördineerde respons op gezondheidscrises kan vergemakkelijken door:

 • het risico op tekorten aan kritieke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te monitoren en te beperken;
 • wetenschappelijk advies te geven over geneesmiddelen die mogelijk de ziekten die deze crises veroorzaken, kunnen behandelen, voorkomen of helpen diagnosticeren;
 • studies te coördineren om de doeltreffendheid en veiligheid van vaccins te controleren;
 • klinische proeven te coördineren.

De Commissie presenteert vandaag ook de belangrijkste elementen van de toekomstige autoriteit voor de respons op noodsituaties op volksgezondheidsgebied (HERA — Health Emergency Response Authority), die eind 2021 zal worden voorgesteld. Een dergelijke structuur zou een belangrijk nieuw element zijn om bij grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid een betere respons op EU-niveau te ondersteunen.

Dr. Rudi Pauwels is een farmacoloog en biotech-ondernemer met een succesvolle carrière van 35 jaar, in zowel de wetenschap als de biotech/farmaceutische industrie (o.a. bij Tibotec-Virco, Galapagos Genomics, Biocartis). Zijn ideeën over de huidige en toekomstige medische behoeften zijn bepalend voor zijn onderzoekswerk en voor zijn zakelijke beslissingen. Dr. Pauwels deelde zijn passie voor medische vooruitgang met multidisciplinaire teams van wetenschappelijke, technologische en klinische experts, met wie hij samen oplossingen ontwikkelde die succesvol zijn in de gezondheidszorgmarkt en die veel patiënten over de hele wereld helpen. Hij is de oprichter en voorzitter van de Praesens Stichting (www.praesensfoundation.org), die zich bezighoudt met de noodzaak van betere ziektepreventie en -bestrijding. Momenteel is hij ook CEO van miDiagnostics, een spin-off van IMEC/Johns Hopkins University, en lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen.

 

"Vroegtijdige opsporing en een vroegtijdige respons zullen de sleutel zijn om de volgende pandemie te voorkomen. Ik wil dus wakker worden in een wereld, ik wil een wereld opbouwen, die fundamenteel beter voorbereid is, die geen berekende risico's blijft nemen, maar die investeert in oplossingen die een impact zullen hebben. Deze investering is een investering in onze mensen, in onze toekomst, in onze economie en in onze veiligheid. Het is tijd om dit nu te implementeren." Dr. Rudi Pauwels*

*Dr. Rudi Pauwels is een farmacoloog en biotech-ondernemer met een succesvolle carrière van 35 jaar, in zowel de wetenschap als de biotech/farmaceutische industrie (o.a. bij Tibotec-Virco, Galapagos Genomics, Biocartis). Zijn ideeën over de huidige en toekomstige medische behoeften zijn bepalend voor zijn onderzoekswerk en voor zijn zakelijke beslissingen. Dr. Pauwels deelde zijn passie voor medische vooruitgang met multidisciplinaire teams van wetenschappelijke, technologische en klinische experts, met wie hij samen oplossingen ontwikkelde die succesvol zijn in de gezondheidszorgmarkt en die veel patiënten over de hele wereld helpen. Hij is de oprichter en voorzitter van de Praesens Stichting (www.praesensfoundation.org), die zich bezighoudt met de noodzaak van betere ziektepreventie en -bestrijding. Momenteel is hij ook CEO van miDiagnostics, een spin-off van IMEC/Johns Hopkins University, en lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen.

health_quote_nl.jpg
© EU

 

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
11 november 2020