Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Digital banner
Digitale technologie

De Europese digitale strategie in België

De digitale toekomst van België

Digitaal decennium

De Europese Commissie heeft een "digitaal kompas" opgesteld dat de digitale ambities van de EU vertaalt in concrete doelstellingen die in de komende tien jaar moeten worden bereikt. Het kompas bestaat uit vier punten:

  1. Digitaal vaardige burgers en hooggekwalificeerde digitale professionals
  2. Beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuurvoorzieningen
  3. Digitale transformatie van bedrijven
  4. Digitalisering van overheidsdiensten

Deze hoofdpunten zijn ook cruciaal voor de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire en veerkrachtige economie, waarin alle burgers en bedrijven toegang hebben tot het beste dat de digitale wereld te bieden heeft.

Aan de hand van het digitaal kompas zijn de belangrijkste doelstellingen voor 2030 vastgesteld. Deze ambities houden bijvoorbeeld in dat:

  • Minimaal 80% van de bevolking over digitale basisvaardigheden moet beschikken
  • 75% van de bedrijven clouddiensten, kunstmatige intelligentie en big data zouden moeten gebruiken
  • 80% van de burgers een digitale identiteitskaart moet kunnen gebruiken
  • Meer dan 90% van de KMO’s een basisniveau van digitale intensiteit haalt

Om de uitdagingen beter aan te pakken, faciliteert de Europese Commissie de snelle start van grensoverschrijdende projecten via de Europese faciliteit voor herstel en veerkracht, het Cohesiefonds en andere EU-financieringsinstrumenten. Daarnaast hebben de lidstaten toegezegd om minimaal 20% van de middelen voor hun plannen voor herstel en veerkracht toe te wijzen aan de digitale transitie.

Gegevensbescherming

Elke dag worden er terabytes aan informatie uitgewisseld over het internet, waaronder persoonlijke gegevens zoals uw naam en achternaam, emailadres of telefoonnummer. Met het oog op privacy en zeggenschap over uw gegevens, is het belangrijk dat deze informatie goed beschermd wordt.

Volgens de EU-regels mogen persoonsgegevens alleen worden verzameld voor een legitiem doel, onder strikte wettelijke voorwaarden, en moet iedereen die persoonsgegevens verzamelt en beheert, deze beschermen tegen misbruik.

Sinds 2018 is de gegevensbescherming in de EU verbeterd door middel van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening geeft individuen het recht om een kopie op te vragen van alle persoonsgegevens die organisaties mogelijk over hen bewaren. Burgers hebben op grond van de AVG ook het recht om hun gegevens snel te laten verwijderen, en bedrijven en organisaties moeten zich daarnaast aan strikte regels houden als het gaat om gegevensverwerking. De AVG versterkt niet alleen de grondrechten van de burgers in het digitale tijdperk, maar bevordert ook het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de hele Europese markt te verduidelijken.

In 2020 hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid een nieuwe EU-cyberbeveiligingsstrategie gepresenteerd. Het doel van deze nieuwe strategie is om te zorgen dat personen en bedrijven erop kunnen rekenen dat de geconnecteerde producten en diensten waarop zij vertrouwen, veilig en weerbaar zijn.

Digitale acties

De Europese Commissie heeft ook verschillende acties ondernomen om online nepnieuws te bestrijden en heeft de druk op socialemediaplatforms opgevoerd om de verspreiding van desinformatie, onder andere over de pandemie van het coronavirus, een halt toe te roepen. Zo omvat de wet inzake digitale diensten regels voor onlinetussenhandelsdiensten, zoals internetproviders en socialemediaplatforms, die burgers beter beschermen en de verspreiding van illegale inhoud tegengaan. De wet inzake digitale markten pakt problemen aan met grote, systemische onlineplatforms om ervoor te zorgen dat deze poortwachters zich eerlijk gedragen. Dat leidt tot een groter en beter aanbod voor de consument en een eerlijker ondernemingsklimaat.

De Commissie heeft tenslotte het initiatief genomen om het digitale coronacertificaat in te voeren, om zo het veilige en vrije verkeer van burgers binnen de EU te vergemakkelijken tijdens de COVID-19-pandemie.