Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel27 april 2020Leestijd: 2 min

Staatssteun: De Commissie keurt een Belgische regeling van 4 miljoen EUR goed ter ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met betrekking tot het coronavirus

Brussels Academic Hospital Laboratory, Belgium 
De regeling heeft met name betrekking op projecten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en biedt steun voor 80 % van de in aanmerking komende kosten voor de duur van het project.

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan een Belgische regeling van directe subsidies voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ter ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) met betrekking tot het coronavirus in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest De regeling kreeg groen licht op grond van het tijdelijke steunkader dat de Commissie op 19 maart 2020 heeft aangenomen, als gewijzigd op 3 april 2020.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “Met deze Belgische regeling ten belope van 4 miljoen EUR zullen bedrijven worden gestimuleerd om hun activiteiten af te stemmen op het onderzoek en de aanmaak van bepaalde producten, zoals vaccins, geneesmiddelen of ontsmettingsmiddelen, of op behandelingen die in de huidige omstandigheden het meest noodzakelijk zijn. Onze werkzaamheden met de lidstaten gaan door en zorgen ervoor dat de nationale steunmaatregelen op een gecoördineerde en doeltreffende wijze kunnen worden uitgevoerd, in overeenstemming met de EU-regels.”

De Belgische steunmaatregelen

België heeft overeenkomstig het tijdelijke steunkader bij de Commissie een aanmelding gedaan van een steunregeling van 4 miljoen EUR ter ondersteuning van O&O-projecten met betrekking tot het coronavirus in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De overheidssteun zal worden verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies. De regeling zal openstaan voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen uit alle sectoren die dergelijke activiteiten kunnen verrichten en die ten minste één vestiging in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben.

De regeling heeft tot doel de ontwikkeling te ondersteunen van innovatieve oplossingen voor de coronaviruspandemie, zoals vaccins, geneesmiddelen en behandelingen, medische hulpmiddelen, ziekenhuis- en medische producten en apparatuur, waaronder beademingsapparaten, beschermende kleding, diagnose-instrumenten en ontsmettingsmiddelen.

De Commissie is tot de bevinding gekomen dat de regeling in overeenstemming is met de voorwaarden die in het tijdelijke steunkader zijn uiteengezet. De regeling heeft met name betrekking op projecten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en biedt steun voor 80 % van de in aanmerking komende kosten voor de duur van het project. Voorts worden ondernemingen ertoe aangezet onderling of met onderzoeksorganisaties samen te werken en genieten zij een opslag van 15 % wanneer het O&O-project wordt verricht in grensoverschrijdende samenwerking met onderzoeksorganisaties of andere ondernemingen, of wanneer het onderzoeksproject door meer dan één lidstaat wordt gesteund.

De Commissie heeft dan ook geconcludeerd dat de regeling noodzakelijk, passend en evenredig is om de gezondheidscrisis aan te pakken, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder c), VWEU en de voorwaarden van het tijdelijke steunkader.

Op basis hiervan heeft de Commissie, op grond van de EU-staatssteunregels, toestemming gegeven voor de maatregelen.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
27 april 2020