Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel5 mei 2020

Staatssteun: Commissie keurt Belgische regeling voor achtergestelde leningen goed ter waarde van 250 miljoen EUR ter ondersteuning van start-ups, scale-ups en kleine en middelgrote ondernemingen die door de uitbraak van het coronavirus worden getroffen

Coronavirus - Trakk, a Belgian FabLab in Namur
Start-ups, scale-ups en kleine en middelgrote ondernemingen zullen gebruik kunnen maken van achtergestelde leningen tot 800 000 EUR per onderneming om hun directe liquiditeitsbehoeften te dekken zodat ze in deze moeilijke tijden op de been kunnen blijven.

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor een Belgische, door het Vlaams Gewest gefinancierde regeling ter waarde van 250 miljoen EUR die ondernemingen moet ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus. De regeling kreeg groen licht op grond van het tijdelijke steunkader dat de Commissie op 19 maart 2020 heeft aangenomen, als gewijzigd op 3 april 2020.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “De regeling voor achtergestelde leningen van 250 miljoen EUR zal een steun zijn voor bedrijven in het Vlaams Gewest die door de uitbraak van het coronavirus worden getroffen. Start-ups, scale-ups en kleine en middelgrote ondernemingen zullen gebruik kunnen maken van achtergestelde leningen tot 800 000 EUR per onderneming om hun directe liquiditeitsbehoeften te dekken zodat ze in deze moeilijke tijden op de been kunnen blijven. We blijven nauw samenwerken met de lidstaten zodat nationale steunmaatregelen de economische impact van de uitbraak van het coronavirus kunnen helpen te verzachten.”

De steunmaatregel van het Vlaams Gewest

België heeft op basis van het tijdelijke steunkader bij de Commissie aanmelding gedaan van een regeling voor achtergestelde leningen ter ondersteuning van bedrijven, en met name start-ups, scale-ups en kleine en middelgrote ondernemingen, die in het Vlaams Gewest actief zijn en door de uitbraak van het coronavirus worden getroffen. De maatregel, met een budget van 250 miljoen EUR, is bedoeld om de financiële behoeften van deze ondernemingen te ondersteunen op een moment dat cruciaal is voor hun economische ontwikkeling.

De Commissie is tot de bevinding gekomen dat de maatregel voldoet aan de voorwaarden van het tijdelijke steunkader, en wel om de volgende redenen: i) de achtergestelde leningen bedragen maximaal 800 000 EUR per onderneming (behalve in de primaire landbouwsector en de visserij- en aquacultuursector, waar de bovengrens ligt bij respectievelijk 100 000 EUR en 120 000 EUR), en ii) de leningen worden verstrekt tot eind dit jaar en hebben een looptijd van maximaal drie jaar.

De Commissie kon dan ook concluderen dat de maatregel noodzakelijk, passend en evenredig is om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen — en in overeenstemming is met artikel 107, lid 3, VWEU en de voorwaarden van het tijdelijke steunkader.

Op basis hiervan heeft de Commissie, op grond van de EU-staatssteunregels, toestemming gegeven voor de maatregelen.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
5 mei 2020