Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel12 mei 2020

Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor Belgische steunregeling van 25 miljoen EUR voor onderzoek en ontwikkeling in verband met het coronavirus in Wallonië

Visit of Thierry Breton, European Commissioner, to France
Het doel van de regeling is het vinden van oplossingen om te reageren op de huidige gezondheidscrisis, onder meer door middel van diagnostische oplossingen en de ontwikkeling en validering van behandelingen en vaccins.

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor een Belgische steunregeling van 25 miljoen EUR voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in verband met het coronavirus in Wallonië. De regeling werd goedgekeurd op grond van het tijdelijke steunkader dat de Commissie op 19 maart 2020 heeft goedgekeurd en dat op 3 april en 8 mei 2020 is gewijzigd.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “Deze Belgische regeling van 25 miljoen EUR zal activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ondersteunen die nodig zijn om oplossingen te vinden voor de huidige gezondheidscrisis ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. We blijven nauw samenwerken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat nationale steunmaatregelen op gecoördineerde en doeltreffende wijze en in overeenstemming met de EU-regels kunnen worden uitgevoerd.”

De Waalse steunmaatregelen

België heeft bij de Commissie op grond van het tijdelijke steunkader een regeling van 25 miljoen EUR aangemeld om coronavirus-gerelateerde O&O-activiteiten in Wallonië te ondersteunen. De overheidssteun zal worden verleend in de vorm van directe subsidies en terugbetaalbare voorschotten. De regeling staat open voor alle in Wallonië actieve bedrijven die O&O-projecten kunnen uitvoeren die relevant zijn voor de uitbraak van het coronavirus.

Het doel van de regeling is het vinden van oplossingen om te reageren op de huidige gezondheidscrisis, onder meer door middel van diagnostische oplossingen en de ontwikkeling en validering van behandelingen en vaccins.

De Commissie is tot de bevinding gekomen dat deze regeling voldoet aan de voorwaarden van het tijdelijke steunkader. De steun zal met name 80% van de relevante O&O-kosten voor kmo's dekken, en 60% voor grote ondernemingen. Voorts zullen op grond van de regeling alle resultaten van de onderzoeksactiviteiten beschikbaar worden gesteld voor derden in de Europese Economische Ruimte door middel van niet-exclusieve licenties.

De Commissie concludeerde dat de steunregeling noodzakelijk, passend en evenredig is om de gezondheidscrisis te bestrijden, en in overeenstemming is met artikel 107, lid 3, onder c), VWEU en de voorwaarden van het tijdelijke steunkader.

Op basis hiervan heeft de Commissie, op grond van de EU-staatssteunregels, toestemming gegeven voor de maatregel.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
12 mei 2020