Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel30 april 2020

Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor waarborgregeling van 530 miljoen EUR om Waalse economie te stutten tijdens uitbraak coronavirus

Coronavirus - Portrait pictures of workers in the frontline in Europe
De maatregel helpt bedrijven om hun directe liquiditeitsbehoeften te dekken, zodat ze in deze moeilijke tijden op de been kunnen blijven.

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor een Belgische, door het Waals Gewest gefinancierde regeling ter waarde van maximaal 530 miljoen EUR. Deze regeling moet ondernemingen met waarborgen ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus. De regeling kreeg groen licht op grond van het tijdelijke steunkader dat de Commissie op 19 maart 2020 heeft aangenomen, als gewijzigd op 3 april 2020.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “De garantieregeling van 530 miljoen EUR zal een steun zijn voor bedrijven in het Waals Gewest die door de uitbraak van het coronavirus worden getroffen. De maatregel helpt bedrijven om hun directe liquiditeitsbehoeften te dekken, zodat ze in deze moeilijke tijden op de been kunnen blijven. We blijven nauw samenwerken met de lidstaten zodat nationale steunmaatregelen de economische impact van de uitbraak van het coronavirus kunnen helpen te verzachten.”

De steunmaatregel voor het Waals Gewest

België heeft op basis van het tijdelijke steunkader bij de Commissie aanmelding gedaan van een regeling met kredietgaranties om bedrijven te steunen die in het Waals Gewest actief zijn en door het coronavirus worden getroffen. Met de maatregel zullen voor in totaal 530 miljoen EUR garanties kunnen worden afgegeven. Dit moet de risico's beperken die verbonden zijn aan het verstrekken of herstructureren van kredieten aan ondernemingen die het zwaarste te lijden hebben van de economische impact van de uitbraak van het coronavirus. Zo kunnen ze hun activiteiten voortzetten.

De Commissie is tot de bevinding gekomen dat de maatregel voldoet aan de voorwaarden van het tijdelijke steunkader. En wel om de volgende redenen: i) het onderliggende kredietbedrag per onderneming blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om haar liquiditeitsbehoeften voor de nabije toekomst te dekken; ii) de garantiepremies en de rentevoeten voldoen aan de minimumniveaus die in het tijdelijke steunkader zijn bepaald; iii) de garanties en leningen worden verstrekt tot eind dit jaar en zullen een looptijd van maximaal zes jaar hebben, en iv) de steun kan alleen gaan naar bedrijven die op 31 december 2019 nog niet in moeilijkheden verkeerden, maar die sterk door de uitbraak van het coronavirus werden getroffen.

De Commissie kon dan ook concluderen dat de maatregel noodzakelijk, passend en evenredig is om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen — en in overeenstemming is met artikel 107, lid 3, VWEU en de voorwaarden van het tijdelijke steunkader.

Op basis hiervan heeft de Commissie, op grond van de EU-staatssteunregels, toestemming gegeven voor de maatregelen.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
30 april 2020