Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel20 maart 2023Vertegenwoordiging in België

Concentraties: Commissie keurt overname van VOO en Brutélé door Orange goed onder voorwaarden

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring verleend voor de overname van VOO en Brutélé door Orange. De goedkeuring werd verleend op voorwaarde dat Orange een aantal toezeggingen nakomt.

Orange tlc

Het besluit van vandaag volgt op een diepgaand onderzoek naar de voorgenomen overname van VOO en Brutélé door Orange. Orange is een aanbieder van mobiele en vaste retailtelecomdiensten in België die gebaseerd zijn op het mobiele netwerk van het bedrijf zelf en het vaste netwerk van derden. VOO en Brutélé zijn samen toonaangevende aanbieders van vaste en mobiele retailtelecomdiensten die gebaseerd zijn op hun eigen vaste netwerk en het mobiele netwerk van derden. Orange is de op een na grootste aanbieder van mobiele telecomdiensten in België, terwijl VOO en Brutélé samen de op een na grootste aanbieder van vaste telecommunicatiediensten zijn in de gebieden die door hun eigen vaste netwerken worden gedekt.

Het onderzoek van de Commissie

Tijdens haar diepgaand onderzoek heeft de Commissie uitgebreide informatie verzameld en feedback van marktdeelnemers en andere belanghebbenden ontvangen.

Naar aanleiding van haar onderzoek vreesde de Commissie dat door de transactie, zoals die oorspronkelijk was aangemeld:

  • het aantal exploitanten van drie tot twee zou dalen in gebieden die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé worden gedekt, waardoor de innovatieve en significante concurrentiedruk die Orange uitoefent, zou worden uitgeschakeld;
  • de mededinging aanzienlijk zou worden beperkt op de markten waarop Orange, VOO en Brutélé naaste concurrenten zijn, met name op de markten voor het retailaanbod van i) vaste internettoegang, ii) audiovisuele diensten, iii) multiple play-bundels, met inbegrip van FMC-diensten (waarbij FMC staat voor de convergentie van vast en mobiel) in de gebieden die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé worden gedekt;
  • de kans op coördinatie tussen de overblijvende exploitanten zou toenemen op de betrokken retailmarkten in de gebieden die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé worden gedekt.

De voorgestelde maatregelen

Om tegemoet te komen aan de mededingingsbezwaren van de Commissie, heeft Orange zich ertoe verbonden Telenet gedurende ten minste 10 jaar toegang te verlenen tot:

  • de bestaande vaste netwerkinfrastructuur die Orange van VOO en Brutélé koopt in het Waalse Gewest en delen van Brussel, en
  • het toekomstige FTTP-netwerk (“fibre-to-the-premises”, waarbij de glasvezelverbinding tot bij de eindlocatie loopt) dat Orange de komende jaren wil uitrollen en dat de toezeggingen toekomstbestendig zal maken.

Telenet, een dochteronderneming van Liberty Global, is een van de grootste telecombedrijven in het noorden van België en een gerenommeerde speler met een bewezen staat van dienst op de markten voor vaste en mobiele telecommunicatie. Op grond van de toezeggingen zal Telenet zich op zeer korte termijn toegang kunnen verschaffen tot het Waalse Gewest en delen van Brussel.

De voorgestelde toezeggingen komen er in feite op neer dat, wat de toegang tot de netwerken van VOO en Brutélé in het Waalse Gewest en delen van Brussel betreft, Orange als toegangvragende partij wordt vervangen door Telenet.

Met deze toezeggingen wordt volledig tegemoetgekomen aan de mededingingsbezwaren van de Commissie. De conclusie van de Commissie was dan ook dat de voorgestelde transactie, dankzij de aanpassingen die zijn toegezegd, niet langer mededingingsbezwaren zal opleveren. Dit besluit is wel afhankelijk gesteld van de volledige nakoming van de toezeggingen.

Orange moet bovendien een trustee aanwijzen die toezicht op de uitvoering van de toezeggingen houdt en periodiek verslag uitbrengt aan de Commissie.

Concentratiecontrole en procedure

Het is de taak van de Commissie om fusies en overnames te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
20 maart 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in België