Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel18 oktober 2022Vertegenwoordiging in België

Commissie komt met haar werkprogramma voor 2023

Met haar ambitieuze programma wil de Commissie een antwoord bieden op de talrijke crises die momenteel het leven van Europeanen beïnvloeden.  Tegelijkertijd wil zij de inspanningen opvoeren om de ecologische en digitale transities van de Europese Unie met succes door te voeren.

The 'RePowerEU' banner on the front of the Berlaymont building

Het werkprogramma maakt het publiek en de medewetgevers, Europees Parlement en Raad van de EU, duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke EU-wetgeving zij beoogt te herzien.

Het werkprogramma 2023 is in meerdere opzichten uniek. Zoals beloofd heeft de Commissie in het werkprogramma verschillende initiatieven opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit de conclusies van de conferentie over de toekomst van Europa, een reeks uitwisselingen en debatten die Europese burgers zelf konden aansturen. Aangezien dit programma werd vastgelegd tijdens een periode van grote onzekerheid - oorlog in Oekraïne, energiecrisis en economische gevolgen - staat de Commissie klaar om het aan het einde van de winter opnieuw te evalueren, in functie van hoe de situatie evolueert.

Tot op heden bevat het programma 43 nieuwe strategische initiatieven die betrekking hebben op de zes hoofdprioriteiten van de Commissie von der Leyen, waaronder:

Een Europese Green Deal

Met het voortwoeden van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zal de Commissie begin 2023 onder meer met voorstellen komen voor een ingrijpende hervorming van de elektriciteitsmarkt van de EU, waaronder een ontkoppeling van de elektriciteits- en gasprijzen.

Om onze groene waterstofeconomie snel op te schalen, zal de Commissie het voorstel doen om een nieuwe Europese Waterstofbank op te richten, die 3 miljard euro gaat investeren in de ontwikkeling van een markt voor waterstof.

De Commissie zal ook actie ondernemen om afval en de milieugevolgen van afval te beperken. Daarbij ligt de nadruk op het tegengaan van voedselverspilling en textielafval. Evenzo zal de Commissie de dierenwelzijnswetgeving van de EU op de schop nemen.

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

De Commissie zal maatregelen voorstellen om Europa's strategische autonomie te versterken met betrekking tot essentiële grondstoffen, die essentieel zijn om de groene en digitale transformatie te realiseren.

In 2023 bestaat de interne markt 30 jaar. Dit jubileum biedt mogelijkheid om de onmiskenbare voordelen ervan te benadrukken en tegelijkertijd hiaten in de tenuitvoerlegging te identificeren en op te vullen, met als concrete doelstellingen bijvoorbeeld:

  • de herziening van de regelgeving voor betalingsachterstanden, voor minder rompslomp voor KMOs in tijden van economische onzekerheid;
  • de verdere uitbreiding van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht, ten gunste van het bedrijfsleven;
  • de verbetering en vereenvoudiging van administratieve en gerechtelijke procedures.

Een economie die werkt voor de mensen

Rekening houdend met de input van de Conferentie over de toekomst van Europa zal de Commissie het EU-model voor economic governance evalueren om ervoor te zorgen dat dit het gewenste effect blijft opleveren.

Om de begroting van de Unie vanwege de huidige urgente problemen verder te versterken, zullen wij ook een tussentijdse evaluatie van de EU-begroting 2021-2027 verrichten en een tweede reeks nieuwe eigen middelen presenteren waarbij wordt voortgebouwd op het voorstel voor één reeks belastingregels voor zakendoen in Europa.

Een sterker Europa in de wereld

Om onze belangen, onze democratische beginselen, en vrede en stabiliteit te verdedigen, zal de Commissie onder andere een EU-ruimtestrategie voor veiligheid en defensie en een nieuwe EU-strategie voor maritieme veiligheid voostellen.

Ook zal de Commissie voorstellen om het EU-sanctie-arsenaal te actualiseren, waarbij ook corruptie zal geviseerd worden.

De Commissie zal daarnaast een nieuwe agenda voorstellen voor het aanhalen van EU-banden met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Tegelijk bestendigt de EU de samenwerking met kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan en met Oekraïne, Moldavië en Georgië, gelet op hun toekomstige toetreding tot de Unie.

Bevordering van onze Europese levenswijze

2023 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van de vaardigheden. Daarom wil de Commissie onder andere met voorstellen komen voor de erkenning van de kwalificaties van hooggekwalificeerde professionals, die geen EU-burgers zijn. De bedoeling daarbij is om met hun inbreng noden te lenigen op de EU-arbeidsmarkt, specifiek in sectoren die te kampen hebben met een tekort aan personeel.

Om de Europese gezondheidsunie verder uit te bouwen, zal de Commissie een brede aanpak voorstellen voor de geestelijke gezondheid, een belangrijk initiatief dat voortspruit uit de Conferentie over de toekomst van Europa.

Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Democratie is de hoeksteen van onze Europese Unie. In 2023 zal de Commissie een pakket verdediging van de democratie afwerken dat ook een initiatief zal bevatten om de democratische ruimte van de EU tegen externe, kwaadaardige inmenging te beschermen.

Volgende stappen

De Commissie zal nu met het Parlement en de Raad besprekingen beginnen over een lijst van gezamenlijke wetgevingsprioriteiten waarover de medewetgevers het eens zijn dat deze snelle actie behoeven. De Commissie zal doorgaan met het steunen van de lidstaten en met hen blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat nieuw en bestaand EU-beleid en nieuwe en bestaande EU-wetgeving worden ingevoerd en/of nageleefd, en zal niet aarzelen om waar nodig het EU-recht te handhaven door middel van inbreukprocedures.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 oktober 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België