Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel18 januari 2022Vertegenwoordiging in België

Europese Commissie wil transnationale samenwerking tussen Europese universiteiten en hogescholen naar een hoger niveau tillen

De Europese Commissie wil de Europese dimensie in het hoger onderwijs versterken met behulp van een nieuwe Europese strategie voor universiteiten en voorstellen om de samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen te bevorderen.

Student life during Erasmus at Seville

We staan voor grote uitdagingen: klimaatverandering, de digitalisering van de maatschappij, de vergrijzing,..en dat te midden van de grootste wereldwijde genzondheidscrisis in recente geschiedenis. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we onze universiteiten en hogescholen meer dan ooit nodig. Het zijn namelijk plekken waar onderwijs, onderzoek en innovatie samenkomen – essentiële ingrediënten in het streven naar duurzame en veerkrachtige economieën, en een groene, inclusieve en digitale Europese Unie. De Europese Commissie wil daarom de krachten van ons hoger onderwijs in België en elders in Europa verder bundelen.

Hoe? Enerzijds met een voorstel om bruggen te bouwen voor een doeltreffende Europese samenwerking in het hoger onderwijs, en anderzijds zet ze een nieuwe Europese strategie uit voor universiteiten.

De Europese strategie voor universiteiten heeft tot doel alle universiteiten in Europa te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze zich makkelijker kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en nog beter bijdragen aan het herstel van onze Unie. Daarnaast wil de Commissie de Europese instellingen voor hoger onderwijs in staat stellen nauwer en dieper samen te werken om de uitvoering van gezamenlijke transnationale onderwijsprogramma's en -activiteiten te vergemakkelijken, waarbij capaciteiten en middelen worden gebundeld of gezamenlijke diploma's worden uitgereikt.

Om die Europese dimensie in het hoger onderwijs en onderzoek te versterken, en dit tegen midden-2024, stelt de Commissie 4 grote initiatieven voor:

  • Samenwerkingen uitbreiden tot minstens 60 allianties van Europese universiteiten, waarbij uiterlijk midden 2024 meer dan 500 instellingen voor hoger onderwijs betrokken zijn, met een indicatief budget uit Erasmus+ van 1,1 miljard euro voor 2021-2027. Doel is een gemeenschappelijke structurele, duurzame en systemische samenwerking op lange termijn op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie te ontwikkelen en te delen, waarbij Europese interuniversitaire campussen in het leven worden geroepen waar studenten, personeelsleden en onderzoekers uit heel Europa probleemloze mobiliteit kunnen genieten en samen nieuwe kennis creëren over de grenzen van landen en disciplines heen.
  • Werken aan een wettelijk statuut voor allianties van instellingen voor hoger onderwijs zodat ze middelen, capaciteiten en troeven kunnen bundelen, met een Erasmus+-proefproject vanaf 2022.
  • Werken aan een gezamenlijk Europees diploma om de waarde van transnationale ervaringen te erkennen in de opleiding van studenten; en de administratieve rompslomp bij gezamenlijke programma's afbouwen.
  • Het initiatief met betrekking tot de Europese studentenkaart opschalen door een unieke Europese studentenidentificatiecode in te voeren voor alle mobiele studenten in 2022 en voor alle studenten aan universiteiten in Europa tegen midden 2024, om de mobiliteit op alle niveaus te vergemakkelijken.

Volgende stappen

Om de Europese strategie voor universiteiten uit te voeren is het van essentieel belang de inspanningen van de Europese instellingen, de lidstaten, de regio's, het maatschappelijk middenveld en het hoger onderwijs te coördineren. De Commissie verzoekt de Raad, de lidstaten en de universiteiten om deze beleidsagenda te bespreken en samen aan toekomstbestendige universiteiten te werken.

Het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad over bruggen bouwen voor doeltreffende Europese samenwerking in het hoger onderwijs zal met de lidstaten worden besproken. Nadat de Raad de aanbevelingen heeft goedgekeurd, zal de Commissie de lidstaten en de betrokken partners ondersteunen bij de uitvoering van deze aanbeveling van de Raad.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 januari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België