Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel1 juli 2020Leestijd: 2 min

De Commissie presenteert het steunpakket voor de jeugdwerkgelegenheid en de Europese vaardigheidsagenda

Coronavirus - Makilab, a Belgian FabLab in Louvain-la-Neuve
Vandaag onderneemt de Europese Commissie actie om jongeren alle kansen te bieden om hun volledige potentieel te ontwikkelen om de toekomst van de EU vorm te geven en te gedijen bij de groene en de digitale transitie.

Uit de coronaviruspandemie is gebleken dat veel jongeren vaak een moeilijke start hebben op de arbeidsmarkt.

Het pakket “Ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren” is opgezet rond vier componenten die samen een brug vormen naar banen voor de volgende generatie:  versterking van de Jongerengarantie; beroepsonderwijs en –opleiding moderniseren, aantrekkelijker, flexibeler en beter geschikt maken voor de digitale en groene economie; een nieuwe impuls geven aan leercontracten voorstellen van aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid van jongeren, waaronder steun voor werkgelegenheid en oprichting van bedrijven op korte termijn, en capaciteitsopbouw, netwerken van jonge ondernemers en opleidingscentra tussen bedrijven op middellange termijn.

Ook vandaag presenteert de Commissie de Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht. De agenda stelt ambitieuze kwantitatieve doelstellingen vast voor bijscholing (verbetering van bestaande vaardigheden) en omscholing (scholing in nieuwe vaardigheden), die de komende vijf jaar moeten worden verwezenlijkt. De agenda omvat twaalf acties, die zich richten op “vaardigheden voor banen” door samen met de lidstaten, ondernemingen en sociale partners te werken aan verandering, mensen te stimuleren hun leven lang te blijven leren en de EU-begroting te gebruiken als katalysator voor het ontsluiten van publieke en particuliere investeringen in de vaardigheden van mensen.

Het doel is ervoor te zorgen dat het recht op opleiding en een leven lang leren, dat in de Europese pijler van sociale rechten verankerd is, overal in Europa, van stad tot platteland, werkelijkheid wordt en voor iedereen voordeel oplevert. De Commissie stelt vaardigheden centraal in de beleidsagenda van de EU, door investeringen in mensen en hun vaardigheden te stimuleren met het oog op een duurzaam herstel na de coronaviruspandemie. Bedrijven hebben werknemers nodig die beschikken over de juiste vaardigheden om de groene en de digitale transitie de baas te worden, terwijl mensen de juiste scholing en opleiding moeten kunnen krijgen om een succesvol leven op te bouwen.

De twaalf “acties”:

 1. Een pact voor vaardigheden
 2. Meer en betere kennis over vaardigheden
 3. EU-steun voor strategische nationale bijscholingsmaatregelen
 4. Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
 5. Uitrol van het initiatief “Europese universiteiten” en bijscholing van wetenschappers
 6. Vaardigheden om de groene en de digitale transitie te ondersteunen
 7. Verhoging van het aantal afgestudeerden in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde, en stimuleren van ondernemers- en transversale vaardigheden
 8. Vaardigheden voor het leven
 9. Initiatief voor individuele leerrekeningen
 10. Een Europese aanpak voor microcredentials
 11. Nieuw Europass-platform
 12. Verbetering van het faciliterende kader voor lidstaten en de particuliere sector om in vaardigheden te investeren

Als eerste uitgevoerde actie van de vaardighedenagenda gaat vandaag het nieuwe Europass-platform van start. Vanaf nu biedt dat platform, dat in 29 talen beschikbaar is, advies over het opstellen van een cv, suggesties voor geselecteerde banen en leermogelijkheden, en informatie over trends op het gebied van vaardigheden.

Meer info

Over het pakket “Ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren: een brug naar banen voor de volgende generatie”

Over de Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

Bijzonderheden

Datum publicatie
1 juli 2020