Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel25 maart 2021

Maatregelen om kinderrechten te handhaven en kinderen in nood te ondersteunen

A child playing at home
Ter voorbereiding van deze initiatieven heeft de Commissie, in samenwerking met verschillende mondiale kinderrechtenorganisaties, 10 000 kinderen om hun mening en ideeën gevraagd.

Al vóór de pandemie liep 22 % van de kinderen in de EU het risico op armoede of sociale uitsluiting. Het afgelopen jaar zijn deze bestaande ongelijkheden nog groter geworden. We moeten deze gevaarlijke cyclus doorbreken en ervoor zorgen dat kinderen in nood toegang hebben tot gezonde maaltijden, onderwijs, gezondheidszorg en adequate huisvesting, ongeacht hun achtergrond. In dit kader heeft de Commissie de EU-strategie voor de rechten van het kind aangenomen, evenals een voorstel voor een aanbeveling van de Raad tot invoering van een Europese kindergarantie

Ter voorbereiding van deze initiatieven heeft de Commissie, in samenwerking met verschillende mondiale kinderrechtenorganisaties, 10 000 kinderen om hun mening en ideeën gevraagd.

EU-strategie: zes thematische gebieden en voorgestelde maatregelen

  1. Kinderen als democratische vernieuwers: de Commissie stelt een reeks maatregelen voor, van het opstellen van kindvriendelijke juridische teksten tot het organiseren van overleggen met kinderen in het kader van de uitvoering van het klimaatpact en de Green Deal.
  2. Het recht van kinderen om hun potentieel ten volle te ontplooien, ongeacht hun sociale achtergrond: de Commissie streeft ernaar een Europese kindergarantie in te voeren om kinderarmoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Hierbij zal bijvoorbeeld ook aandacht worden besteed aan de geestelijke gezondheid van kinderen en het hebben van gezond en duurzaam voedsel op scholen in de EU.
  3. Het recht van kinderen om gevrijwaard te blijven van geweld: de Commissie zal wetgeving voorstellen om gendergerelateerd en huiselijk geweld te bestrijden, en met aanbevelingen komen om schadelijke praktijken tegen vrouwen en meisjes te voorkomen. Aan de lidstaten vraagt de Commissie onder meer om  geïntegreerde kinderbeschermingssystemen op te zetten en te verbeteren en te zorgen voor een krachtiger respons op geweld op scholen.
  4. Het recht van kinderen op kindvriendelijke justitie, als slachtoffer, getuige, verdachte, beklaagde of als partij in een gerechtelijke procedure.
  5. Het recht van kinderen om veilig te navigeren in de digitale omgeving en de kansen ervan te benutten: de Commissie zal de Europese strategie voor een beter internet voor kinderen actualiseren. Daarnaast moet de voorgestelde wet inzake digitale diensten  zorgen voor een veilige online-ervaring. De rechten van kinderen over de hele wereld: kinderrechten zijn universeel en de EU zal zich nog meer inzetten om deze rechten wereldwijd en in multilateraal verband te beschermen, te bevorderen en te verwezenlijken.

De nieuwe Europese kindergarantie

In 2019 maakten bijna 18 miljoen kinderen in de EU deel uit van een huishouden waarvoor armoede of sociale uitsluiting dreigde. Dit leidt tot een intergenerationele vicieuze cirkel van achterstand, met diepgaande en langdurige effecten op kinderen. De Europese kindergarantie heeft als doel om deze cyclus te doorbreken en gelijke kansen te bevorderen. door te zorgen voor toegang tot een reeks essentiële diensten voor kinderen in nood (jonger dan 18 jaar – die het risico lopen op armoede of sociale uitsluiting).

De Commissie beveelt de lidstaten aan om kinderen in nood gratis en doeltreffende toegang te bieden tot:

  • onderwijs voor en opvang van jonge kinderen – bijvoorbeeld gescheiden klassen vermijden;
  • onderwijs en schoolactiviteiten – bijvoorbeeld adequate uitrusting voor afstandsonderwijs;
  • ten minste één gezonde maaltijd per schooldag; en
  • gezondheidszorg – bijvoorbeeld door de toegang tot medische onderzoeken en medische screeningprogramma's te vergemakkelijken.

Deze diensten moeten gratis zijn en gemakkelijk beschikbaar zijn voor kinderen in nood.

De Commissie beveelt ook aan dat de lidstaten kinderen in nood voorzien van daadwerkelijke toegang tot gezonde voeding en adequate huisvesting. Kinderen moeten bijvoorbeeld ook buiten schooldagen gezonde maaltijden krijgen en dakloze kinderen en hun gezinnen moeten toegang hebben tot adequate huisvesting.

Er is EU-financiering ter ondersteuning van deze acties beschikbaar in het kader van het Europees Sociaal Fonds Plus (EFS+), alsook het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, InvestEU en de faciliteit voor herstel en veerkracht.

De Commissie roept de lidstaten op het voorstel voor de aanbeveling van de Raad tot invoering van een Europese kindergarantie snel goed te keuren. Achtergrond

Meer informatie

Persbericht

Webpagina en factsheets: EU-strategie voor de rechten van het kind en Europese kindergarantie

EU-strategie voor de rechten van het kind Kindvriendelijke versie

Bijzonderheden

Datum publicatie
25 maart 2021