Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel11 mei 2022Vertegenwoordiging in België

Strijd tegen seksueel misbruik van kinderen: Commissie stelt nieuwe regels voor

Met haar voorstel voor nieuwe EU-wetgeving wil de Commissie online seksueel misbruik van kinderen beter voorkomen en bestrijden.

A child in bed with a tablet

Seksueel misbruik van kinderen is alomtegenwoordig. Alleen al in 2021 werden wereldwijd 85 miljoen foto's en video's van seksueel misbruik van kinderen gemeld en nog veel meer beelden worden niet aangegeven. De COVID-19-pandemie heeft het probleem nog verergerd: de stichting Internet Watch stelde vast dat het aantal bevestigde gevallen van seksueel misbruik van kinderen in 2021 met 64 % is toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Duidelijkere regelgeving om deze tragedie aan te pakken drong zich op. Daarom heeft de Commissie voorgesteld om providers te verplichten om materiaal over seksueel misbruik van kinderen op hun diensten op te sporen, te melden en te verwijderen. Providers zullen het risico van misbruik van hun diensten moeten beoordelen en beperken. De genomen maatregelen moeten in verhouding staan tot dat risico en onderworpen zijn aan solide voorwaarden en waarborgen. Een nieuw onafhankelijk EU-centrum inzake seksueel misbruik van kinderen (EU-centrum) zal de inspanningen van de providers vergemakkelijken.

De nieuwe regels zullen helpen kinderen te beschermen tegen verder misbruik, te voorkomen dat materiaal telkens opnieuw opduikt op het internet, en dadersvoor de rechter te brengen.

Samen met het voorstel om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en tegen te gaan presenteerde de Commissie ook een Europese strategie voor een beter internet voor kinderen.

Volgende stappen

Dit voorstel is nu in behandeling bij het Europees Parlement en de Raad. Als het wordt aangenomen, zal de nieuwe verordening de huidige tijdelijke verordening vervangen.

Achtergrond

Het voorstel van vandaag vloeit voort uit de EU-strategie voor een doeltreffendere bestrijding van seksueel misbruik van kinderen van juli 2020, waarin een brede reactie op de groeiende dreiging van seksueel misbruik van kinderen, zowel offline als online, wordt gepresenteerd, door sterker in te zetten op preventie, opsporing en slachtofferhulp. Het voorstel is ook een vervolg op de EU-strategie voor de rechten van het kind van de Commissie van maart jongstleden, waarin strengere maatregelen werden voorgesteld om kinderen te beschermen tegen alle vormen van geweld, met inbegrip van onlinemisbruik.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
11 mei 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België