Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel18 maart 2022Vertegenwoordiging in België

Luchtkwaliteit in de Wetstraat : resultaten van Curieuzenair zijn duidelijk, meer inspanningen nodig

De Vertegenwoordiging van de Commissie in België, gelegen in het hart van de Europese wijk, is één van de 3000 “Curieuzenairs » die heeft deelgenomen aan de burgerbevraging over de luchtkwaliteit in Brussel.

curieuzenair

Eind september 2021 installeerde de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie CurieuzenAir-sensoren voor de ramen van haar kantoren, die gelegen zijn in de Wetstraat aan de uitgang van de Jubelparktunnel waar dagelijks enorm veel verkeer voorbijkomt.

Curieuzenair De Rynck

Op vrijdag 18 maart ontving Stefaan De Rynck, Hoofd van de Vertegenwoordiging, de resultaten van de enquête voor onze kantoren per e-mail. Meetresultaat: 26,85 µg/m³, wat wijst op een gemiddelde concentratie aan stikstofdioxide (NO2) in vergelijking met het hele Brusselse Gewest.

curieuzenair result

Hoewel deze waarde relatief hoog is, blijft ze ruim onder de norm opgelegd door de EU, waarbij de gemiddelde jaarconcentratie van NO2 de 40 µg/m niet mag overschrijden. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat ten tijde van het onderzoek telewerken grotendeels de norm was, wat zeer waarschijnlijk een positief effect heeft gehad op deze resultaten. De situatie zou vandaag erger kunnen zijn, aangezien het verkeer weer erg druk is in de Wetstraat...

Ook al waren we ons ervan bewust dat de luchtkwaliteit niet optimaal zou zijn, leek het ons toch heel belangrijk om deel te nemen aan deze oefening. Waarom? Omdat Brussel de gaststad van het hoofdkantoor van de Europese Commissie, omdat ongeveer tweederde van de 32.000 personeelsleden in Brussel werkt en woont, en omdat we als dusdanig een verantwoordelijkheid hebben, als publieke speler en als inwoners van Brussel.

De resultaten van deze grote burgerenquête versterken alleen maar de vastberadenheid van de Vertegenwoordiging, en meer in het algemeen die van de Europese Commissie zelf, om de inspanningen voort te zetten om onze ecologische voetafdruk effectief en duurzaam te verkleinen.

Met dit in gedachten zal de Commissie binnenkort haar nieuwe vergroeningsstrategie (Greening the Commission) presenteren.  Daarnaast initieerde de Commissie in het kader van de Green Deal ook het Nieuwe Europese Bauhaus. Dit creatieve en interdisciplinaire initiatief bevordert een nieuwe manier van leven die duurzame ontwikkeling en esthetiek combineert, om zo de ecologische transitie te versnellen in verschillende economische sectoren, zoals de bouw, meubels, mode, en andere domeinen uit het dagelijks leven en onze samenlevingen.

Het is trouwens in Brussel, dat bekend staat om zijn culturele dynamiek en diversiteit, dat de eerste editie van het New European Bauhaus Festival plaatsvindt, van 9 tot 12 juni 2022. Het festival is een kans om gemeenschappen en de regio te betrekken bij de uitvoering van de Europese Green Deal. Momenteel loopt er een projectoproep tot 21 maart 2022, waarin organisaties, kunstenaarscollectieven, instellingen, universiteiten, architecten, steden, regio's, bedrijven, kunstenaars, studenten, wetenschappers, vernieuwers en alle verantwoordelijken worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 maart 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België