Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België

Welke bijdrage levert de Europese Unie aan de Belgische economie?

Naast in de interne markt die talrijke voordelen oplevert, investeert de EU in België in tal van economische sectoren. Zo ondersteunt ze de relance na de coronacrisis. Ook hielp ze op het toppunt van de crisis tal van jobs en bedrijven te redden.

De voordelen van de Europese interne markt

Dankzij het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen binnen de EU kunnen Belgen in elk EU-land studeren, wonen, winkelen, werken of met pensioen gaan en genieten van producten uit heel Europa.

De interne markt heeft grote voordelen voor België. De EU maakt het de Belgen namelijk mogelijk om vrij zaken te doen door technische, juridische en bureaucratische belemmeringen weg te nemen. Dit is belangrijk omdat ongeveer 60% van de Belgische export naar andere EU-lidstaten gaat.

Het rendement van de investeringen voor elke lidstaat wordt geraamd op 5 tot 10 keer haar jaarlijkse bijdrage aan de EU-begroting. België vormt hierop geen uitzondering.

Ondersteuning van de Belgische economie tijdens de COVID-19-crisis

Door België toe te laten om meer dan 8 miljard euro te lenen aan gunstige voorwaarden maakte de EU het mogelijk om een tijdelijke werkloosheidsregeling op te zetten die duizenden jobs heeft gered. Bovendien heeft dit meer dan een op vier van de Belgische werkkrachten, zowel werknemers als zelfstandigen, een vervangingsinkomen verschaft. Deze steun heeft ook bijgedragen tot het voortbestaan van duizenden ondernemingen.

Steun voor herstel na de crisis

De EU heeft in een recordtijd ongekende maatregelen genomen om de lidstaten te helpen de crisis te boven te komen.

Dankzij het herstelplan voor Europa zal België tot 5,9 miljard euro kunnen ontvangen om zijn economie groener, meer digitaal en veerkrachtiger te maken en beter af te stemmen op de huidige en toekomstige uitdagingen. Ontdek de Belgische projecten die door het plan ondersteund worden.

Het herstelplan is gebaseerd op solidariteit tussen de EU-lidstaten: zij lenen samen, investeren waar dat het hardst nodig is en zullen samen terugbetalen, zodat alle Europese landen en burgers sterker uit de crisis zullen komen.

Europese investeringen in België

De Europese investeringen in België zijn talrijk en gediversifieerd.

Grote investeringsprojecten in België zijn sterk afhankelijk van EU-fondsen. De EU heeft bijvoorbeeld 13 miljoen euro bijgedragen om de nationale luchthaven in Zaventem aan te sluiten op het Belgische spoorwegnet en op hogesnelheidsnetwerken die grote steden als Parijs, Amsterdam, Londen en Keulen bedienen.

De EU investeert in grensoverschrijdende projecten, zoals in het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen of Vlaanderen-Nederland, maar ook in transnationale projecten. Zo hebben Belgische instellingen, onderzoekers en bedrijven meer dan 3,4 miljard euro ontvangen om hun projecten te financieren in het kader van het Horizon 2020-programma (2014-2020), in samenwerking met partners van andere Europese landen.

Brussel, de “hoofdstad van Europa”

Brussel staat bekend als de zetel van verschillende Europese instellingen en agentschappen. Dit draagt bij tot de internationale en economische uitstraling van België en tot het scheppen van veel banen, met name in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uit een recente studie, die vóór de COVID-19-pandemie is uitgevoerd, blijkt dat de Europese en internationale instellingen en de bedrijven die hen ondersteunen of adviseren, goed zijn voor ongeveer 20% van de totale werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Nuttige links