Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel27 augustus 2021Leestijd: 1 min

Staatssteun: De Europese Commissie keurt Belgisch capaciteitsmechanisme goed

Energy : overcoming dependence

Dit is het eerste capaciteitsmechanisme dat door de Europese Commissie is goedgekeurd sinds de nieuwe elektriciteitsverordening van kracht is geworden.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter belast met het mededingingsbeleid, verklaarde: “Capaciteitsmechanismen kunnen bijdragen tot de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening, zolang ze zodanig zijn ontworpen dat concurrentieverstoringen op de energiemarkten worden vermeden. Na een nauwe en constructieve samenwerking met de Belgische autoriteiten gedurende het gehele proces, hebben wij toestemming verleend voor een goed ontworpen capaciteitsmechanisme dat de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in België zal helpen garanderen, met name met het oog op de geleidelijke afschaffing van alle nucleaire capaciteit tegen 2025, en er tegelijk voor zal zorgen dat mogelijke concurrentieverstoringen tot een minimum beperkt blijven. Wij zijn ook ingenomen met het besluit van de Belgische autoriteiten om bepaalde duurzaamheidseisen in te voeren voor nieuwe centrales voor fossiele brandstoffen. Dit is een positieve stap richting de verwezenlijking van de belangrijke doelstellingen die in de Europese Green Deal zijn vastgesteld.”

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
27 augustus 2021